Wsparcie pomostowe przedłużone, rozszerzone i uproszczone

·

·

, ,

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które w wyniku pandemii koronawirusa musiały przerwać lub poważnie ograniczyć swoją działalność gospodarczą, mogą otrzymać dotacje w postaci wsparcia pomostowego. Okres udzielania tego wsparcia został przedłużony o kolejne 4 miesiące (okres od września do grudnia 2020 roku), a zakres pomocy ze strony państwa został rozszerzony. Uproszczono również warunki dostępu.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw, jak również osób samozatrudnionych i wykonujących wolny zawód, zmuszonych było przerwać lub poważnie ograniczyć swoją działalność gospodarczą w następstwie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Rząd federalny pomaga tym przedsiębiorstwom przyznając im wsparcie pomostowe w postaci bezpośredniego dofinansowania ponoszonych przez nie kosztów stałych. W ramach kompleksowego pakietu stymulacyjnego rząd przeznacza na ten cel łącznie około 25 miliardów euro.

Celem wsparcia pomostowego jest zabezpieczenie egzystencji gospodarczej przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych oraz wykonujących wolny zawód, które ucierpiały wskutek pandemii Covid-19. W tym celu ponoszone przez nie stałe koszty operacyjne zostaną im częściowo zwrócone, jeżeli w następstwie pandemii koronawirusa doszło do znaczącego spadku obrotów. Niemiecki rząd przedłużył okres przyznawania tego wsparcia o kolejne 4 miesiące (okres od września do grudnia 2020 roku), jednocześnie ułatwiając dostęp do niego oraz rozszerzając zakres udzielanej pomocy.

Dzięki rozszerzonym warunkom dostępu, wniosek o wsparcie mogą teraz złożyć także te przedsiębiorstwa, które zostały w mniejszym stopniu dotknięte kryzysem.„Robimy wszystko, co w naszej mocy, by razem przejść przez pandemię i móc szybko wrócić do normalności. Wsparcie pomostowe jest do tego niezbędne. Dlatego znacznie rozszerzamy jego zakres. Wsparcie pomostowe będzie przyznawane przez dłuższy okres czasu, jego zakres zwiększy się, a cały proces zostanie uproszczony. Pokrywamy teraz nawet do 90 procent kosztów stałych. To dobra wiadomość dla wszystkich firm, które szczególnie mocno odczuły skutki kryzysu.” Minister Finansów Niemiec Olaf Scholz

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Źródło: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-07-08-ueberbrueckungshilfe.html#

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *