Wniosek o urlop szkoleniowy w Niemczech

·

·

,

Urlop szkoleniowy w Niemczech, czyli tzw. Bildungsurlaub to forma urlopu, który przysługuje pracownikowi po przepracowaniu danego okresu pracy, który może przeznaczyć na dodatkowe szkolenia i rozwijanie swoich umiejętności. W poprzednim poradniku podpowiadaliśmy, co to jest i ile takiego urlopu przysługuje, w zależności od stażu pracy w danym landzie. Tym razem podpowiadamy jak złożyć taki wniosek, jak go rozliczyć i jak go wykorzystać.

Odmowa wniosku szkoleniowego w Niemczech – kiedy?

Opiekun może odmówić udzielenia urlopu szkoleniowego w określonych przypadkach:

  • Wniosek wpłynął zbyt późno.
  • Dalsze szkolenie nie jest uważane za urlop szkoleniowy.
  • Szkolenie nie ma nic wspólnego z twoją pracą.
  • Powody specyficzne dla firmy (na przykład inni pracownicy otrzymali urlop szkoleniowy).
  • Jednak odmowa udzielenia urlopu szkoleniowego musi mieć zawsze formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

Co powinienem zrobić, jeśli moja aplikacja zostanie odrzucona?

Jeśli twój szef odrzuci twoją prośbę, możesz poprosić swojego prawnika lub radę pracowniczą o sprawdzenie, czy może odmówić ci urlopu szkoleniowego i dochodzenie twoich praw, jeśli to konieczne. Jednak Twoje szanse na sukces zależą od tego, czy spełniasz powyższe wymagania. Nie ma też wątpliwości co do związku między szkoleniem a wykonywaną pracą i korzyściami, jakie może ona przynieść.

Na co zwrócić uwagę starając się o urlop szkoleniowy?

W większości krajów związkowych stosunek pracy musi trwać dłużej niż sześć miesięcy, aby kwalifikować się do urlopu szkoleniowego. W Saarze wymagane jest co najmniej 12 miesięcy zatrudnienia, w Nadrenii-Palatynacie do dwóch lat. O urlop szkoleniowy można ubiegać się dopiero po upływie tego okresu. Inne wymagania i zasady obejmują:

  • O uprawnieniu do urlopu szkoleniowego decyduje tylko miejsce pracy, a nie miejsce zamieszkania.
  • Terminy składania wniosków muszą być przestrzegane! W zależności od kraju związkowego mogą one trwać od 6 do 8 tygodni. W Turyngii wniosek należy złożyć u pracodawcy 8 tygodni przed seminarium, w Dolnej Saksonii wystarczy 4 tygodnie wcześniej.
  • Aby kurs przypominający można było uznać za urlop szkoleniowy, musi on trwać co najmniej sześć godzin dziennie. Ponadto niektóre kraje określają całkowity czas doskonalenia zawodowego: np. 5 dni w Hamburgu (lub 2+3 dni w ciągu ośmiu tygodni).
  • W przypadku zmiany pracy, uprawnień do urlopu szkoleniowego (nabytego) nie można przenieść na nowego pracodawcę.

Wniosek o urlop szkoleniowy w Niemczech: przykładowa treść

Jeśli Twoja firma nie posiada formalnego formularza zgłoszeniowego, możesz również złożyć w tym celu nieformalny list, na przykład:

Drogi Panie, Szanowna Pani,

Niniejszym składam wniosek o urlop szkoleniowy w okresie od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR. W załączeniu przesyłam plik dotyczący planowanych treningów. Na życzenie chętnie udostępnię formularze zgłoszeniowe i rozkłady jazdy.

Kiedy uznaje się urlop szkoleniowy?

Większość krajów związkowych koncentruje się na tym, czy szkolenia są związane z pracą. Na przykład w Nadrenii Północnej-Westfalii § 9 ustawy o szkoleniu pracowników (Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz, AWbG) stanowi, że czynności, które nie uznają „czasu wolnego, rozrywki, prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki fizycznej i zdrowotnej, sportu, działalności artystycznej lub rzemieślniczej” za szkolenie Zostawić. Wyjazdy studyjne również nie są wliczone w cenę. W krajach związkowych Badenii-Wirtembergii i Hesji działalność edukacyjna musi mieć charakter polityczny lub zawodowy, aby kwalifikować się do urlopu.

Nie powinieneś mieć problemu z podjęciem kursów językowych (angielski biznesowy, chiński, arabski), szkoleń informatycznych (języki programowania), zajęć z retoryki itp. (nawet jogi czy masażu dźwiękiem). Różni się jednak w zależności od stanu.

Wniosek urlopowy w Niemczech a koszty

W czasie urlopu szkoleniowego pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia. Jednak koszt kursów, warsztatów lub seminariów, podróży i materiałów dydaktycznych musi ponieść pracownik. Jednak koszty i opłaty za kurs można (częściowo) odliczyć od podatku w późniejszym terminie. Czasami dostępne są regionalne programy finansowania. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie foerderdatenbank.de.

Zobacz więcej o: Kwota wolna od podatku w Niemczech


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *