Urlop rodzicielski w Niemczech 2023 – ile dopłaca pracodawca?

·

·

,

W Niemczech istnieje program urlopu rodzicielskiego, który umożliwia rodzicom opiekę nad dziećmi w okresie ich wczesnego rozwoju. Urlop rodzicielski trwa najczęściej do 14 miesięcy i może być wykorzystywany przez jednego z rodziców lub dzielony między oboje rodziców. W czasie tego urlopu rodzice otrzymują częściowe wynagrodzenie od państwa.

Korzystając z prywatnego ubezpieczenia podczas urlopu rodzicielskiego, zazwyczaj będziesz musiał sam opłacać składkę, jeśli nie pracujesz. Inaczej jest, gdy mamy zatrudnienie i prywatne ubezpieczenie.

Ile pracodawcy płacą za prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli osoba jest zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, pracodawca pokrywa połowę kosztów prywatnego ubezpieczenia.

Miesięczny dochód netto: 5575 €

Składka na prywatne ubezpieczenie zdrowotne: 510 €

Składka pracodawcy: 255 €

Twój udział w składce ubezpieczeniowej: 255 €

Suma składek na prywatne ubezpieczenie zdrowotne: 510 €.

W powyższych przypadkach pracodawca opłaca 50% składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Czy można liczyć na darowizny, jeśli jeden z członków rodziny przebywa na urlopie rodzicielskim?

Jeżeli jeden członek rodziny opłaca składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, a inny członek rodziny tylko opłaca składki na ubezpieczenie prywatne, pracodawca opłaci część składek na ubezpieczenie prywatne za osobę zgłaszającą ten fakt, pracującą i opłacającą składki na ubezpieczenie ustawowe – musi pozostać aktywna Zatrudnienie, w przeciwnym razie musisz pracować i nie możesz wziąć urlopu rodzicielskiego. Maksymalna wysokość dopłaty wynosi około 404 EUR miesięcznie. Małżonek, partner lub partner może w tym czasie przebywać na urlopie rodzicielskim.

Co dzieje się z dopłatą do składek na ubezpieczenie prywatne, jeśli pracuję w niepełnym wymiarze godzin?

W przypadku pracy w niepełnym wymiarze pracodawca nie płaci połowy składki na ubezpieczenie prywatne, a jedynie część. Na przykład:

Miesięczny dochód netto: 2450 €

Składka na prywatne ubezpieczenie zdrowotne: 400 €

Procent pracodawców: 2450 x 16,1% = 394,45 €: 2 = 197,22 €.

Na podstawie powyższej kalkulacji pracodawca zapłaci składkę na prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 197,22 EUR. Za 400 euro będziesz musiał zapłacić 202,78 euro z własnej kieszeni.

Kto może mieć prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest dostępne dla osób samozatrudnionych i urzędników państwowych. Zwykli pracownicy kwalifikują się tylko wtedy, gdy przekraczają roczny limit dochodów wynoszący 66 600 euro.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *