Ulgi Podatkowe Niemcy 2023

·

·

Każdej osobie przysługuje wolna kwota – także dzieciom. Od 2023 roku każda osoba oszczędzająca może zwolnić od opodatkowania 1000 euro zysków kapitałowych, a małżeństwo wspólnie 2000 euro (w przypadku rozliczenia wspólnego). Do 2022 roku było to odpowiednio 801 euro i 1602 euro.

Zyski kapitałowe dzieci nie są wliczane do wolnej kwoty przysługującej rodzicom. Rodzice mogą złożyć oddzielne zlecenie zwolnienia od opodatkowania dla kont nieletnich do ustawowego limitu wynoszącego 1000 euro (do 2022 roku: 801 euro). Zlecenie to musi być podpisane przez wszystkich ustawowych przedstawicieli.

Podstawą prawną jest paragraf 44a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG). Zgodnie z nim, jeśli zyski kapitałowe nie przekraczają wolnej kwoty, nie pobiera się z nich podatku. Nadpłacony podatek od zysków kapitałowych można odzyskać poprzez złożenie deklaracji podatkowej.

Wystarczy, że wydasz zlecenie zwolnienia od opodatkowania dla każdego instytucji finansowej, obejmujące wszystkie konta i depozyty. Podział na poszczególne konta i depozyty nie jest już konieczny. Jeśli masz konta i depozyty w kilku instytucjach kredytowych, możesz podzielić wolną kwotę przysługującą od oszczędności i przypisać częściowe kwoty do zleceń zwolnienia dla poszczególnych banków. Musisz więc oszacować sumę swoich zysków kapitałowych w każdym banku i ostrożnie rozdzielić wolne kwoty.

Uwaga: Nie przekraczaj zbyt dużo wolnej kwoty Suma wszystkich zleceń zwolnienia od opodatkowania do końca roku 2022 nie może przekroczyć 801 euro na osobę (dla małżeństw: 1602 euro). Musisz na to zwrócić uwagę. Urząd skarbowy porównuje dane i odrzuca zlecenia zwolnienia od opodatkowania przekraczające te limity, uznając je za naruszenie prawa podatkowego. W przypadku powtórzenia takiego przewinienia, możesz zostać ukarany grzywną.

Dochody w Niemczech

Jeśli suma dochodów nieopodatkowanych zgodnie z zleceniami zwolnienia od opodatkowania nie przekracza ustalonych limitów, nie powinno być żadnych problemów – chyba że trafisz na bardzo skrupulatnego pracownika urzędu skarbowego. W każdym przypadku możliwe jest, że w kolejnej deklaracji podatkowej urząd skarbowy szczególnie zważ na to, czy nie zgłosiłeś nieopodatkowanych zysków kapitałowych.

Należy pamiętać, że informacje te dotyczą sytuacji na rok 2023. Przepisy podlegają zmianom, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne wytyczne Ministerstwa Finansów lub skonsultować się z doradcą podatkowym w celu uzyskania najświeższych informacji dotyczących zasad opodatkowania kapitałowych.

Automatyczne zwiększenie wolnych kwot przysługujących w 2023 roku Jak już wspomniano, od roku 2023 wolna kwota przysługująca wzrasta do 1000 euro, a dla par do 2000 euro. Możesz się zastanawiać, jak to wpływa na twoje osobiste zlecenia zwolnienia od opodatkowania. Na tym etapie możemy cię uspokoić, ponieważ ustawa podatkowa roczna na 2022 rok przewiduje prostą rozwiązanie. Istniejące zlecenia zwolnienia od opodatkowania mają być automatycznie zwiększone przez twoje banki o 24,844 procent. Oznacza to dokładnie wzrost z 801 do 1000 euro.

Jeśli na przykład masz obecnie tylko jedno zlecenie zwolnienia od opodatkowania na kwotę 400 euro, zostanie ono automatycznie zwiększone do 499,38 euro. Dotyczy to również wielu zleceń zwolnienia od opodatkowania. Każde zlecenie zostanie zwiększone o 24,844 procent.

W celu pewności, powinieneś to jednak sprawdzić. Być może to dla ciebie dobra okazja, aby dostosować poszczególne zlecenia zwolnienia od opodatkowania, jeśli jest jeszcze dużo miejsca do wykorzystania w jednym zleceniu, a w innym granica może zostać niedługo przekroczona.

Co jest ważne przy zleceniu zwolnienia od opodatkowania?

Od 2011 roku musisz podać swój numer identyfikacji podatkowej (Steuer-ID) przy składaniu zlecenia zwolnienia od opodatkowania. Zlecenia zwolnienia od opodatkowania złożone przed 2011 rokiem były ważne do końca 2015 roku bez numeru identyfikacji. Od roku 2016 konieczne jest podanie numeru identyfikacji podatkowej (Steuer-ID) również dla tych starszych zleceń. Zlecenia zwolnienia od opodatkowania bez numeru identyfikacji podatkowej są od tego czasu nieważne. Jeśli jesteście małżeństwem lub partnerami w zarejestrowanym związku partnerskim i macie wspólne konto, musicie podać oba numery.

Zobacz, jak znaleźć numer identyfikacji podatkowej w Niemczech.

Numer identyfikacji podatkowej

Osobisty numer składający się z jedenaściocyfrowego ciągu jest przyznawany wszystkim osobom zarejestrowanym w Niemczech przez Federalny Urząd Podatkowy (BZSt). Numer jest ważny przez całe życie. Możesz znaleźć go na przykład w ostatnim zeznaniu podatkowym, gdzie jest skrócony jako IdNr. na górze po lewej stronie. Jeśli nie możesz już znaleźć numeru identyfikacji podatkowej, musisz złożyć nowe wniosek do BZSt. Numer identyfikacji podatkowej zostanie wysłany do Ciebie pocztą, co może potrwać do czterech tygodni.

Bank w Niemczech

Twoje banki przekazują Twój numer identyfikacji podatkowej i zgłoszone wolne kwoty do Federalnego Urzędu Podatkowego (BZSt). Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój bank posiada Twój numer identyfikacji podatkowej, możesz zapytać tam z wyprzedzeniem. Wystarczy zadzwonić. Jeśli numer nie jest zgłoszony, wyślij do banku nieformalny e-mail – w ten sposób upewniasz się, że instytucja finansowa otrzyma poprawny numer.

Czas trwania i zmiany Zlecenie zwolnienia od opodatkowania obowiązuje zawsze od 1 stycznia na cały rok kalendarzowy, w którym jest złożone. Możesz je anulować tylko na koniec roku, czyli 31 grudnia. Możesz również składać zlecenia zwolnienia od opodatkowania na czas nieokreślony. Są one ważne do momentu, gdy zostaną zmienione lub odwołane przez nowe zlecenie. Chociaż nie jesteś zobowiązany do dokumentowania i przechowywania złożonych zleceń zwolnienia od opodatkowania, warto to robić, aby nie stracić kontroli nad tym, które zlecenie zostało złożone w jakim banku.

Bank musi przechowywać Twoje zlecenie zwolnienia od opodatkowania przez okres sześciu lat.

Możesz dowolnie zmieniać zlecenie zwolnienia od opodatkowania przed rozpoczęciem roku i w trakcie danego roku, ale nie dla poprzednich lat. Ostatecznym terminem uwzględnienia zmian jest zazwyczaj ostatni dzień roboczy banku, zwykle 28 grudnia. Ze względu na formalności, banki często ustalają wcześniejsze terminy, na przykład 15 grudnia.

Najlepiej złożyć zlecenie zwolnienia od opodatkowania już przy otwieraniu konta lub depozytu, aby uniknąć niechcianych płatności podatkowych od samego początku. Banki automatycznie pobierają należny podatek odsetkowy i przekazują go do urzędu skarbowego, jeśli przysługują Ci odsetki lub podobne środki, a nie ma złożonego zlecenia zwolnienia od opodatkowania. Jednak również nowo złożone lub zwiększone zlecenie zwolnienia od opodatkowania w trakcie roku może przynieść Ci korzyści. Na przykład, w ramach rekompensaty straty z poprzednich lat, możesz ubiegać się o zwrot już odprowadzonych podatków odsetkowych na osiągnięte zyski.

Zamknięcie konta: Jeśli zamykasz swoje konto lub depozyt, musisz dodatkowo złożyć bankowi odrębne zlecenie usunięcia zlecenia zwolnienia od opodatkowania. Jeśli tego nie zrobisz, niewykorzystana wolna kwota pozostanie.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *