Zasiłek na dzieci i kwoty wolne od podatku

Rodzice mogą uzyskać od państwa zwrot wielu poniesionych kosztów w drodze corocznego rozliczenia podatkowego. Istnieje prosty powód, dla którego organy podatkowe w ogóle przyznają rodzicom przywileje podatkowe. Państwo chce wspierać rodziny z dziećmi i rodziców samotnie wychowujących dzieci, ponieważ w interesie naszego społeczeństwa jest to, aby ludzie mieli i wychowywali dzieci – i aby otrzymywali…