Skutki separacji i rozwodu

Jeśli rodzice decydują się rozejść, muszą również przemyśleć konsekwencje, które dotyczą ich zeznań podatkowych. Zasiłek rodzinny (Kindergeld) może otrzymać tylko jedno z rodziców. Przykładowo, jeśli dziecko mieszka u matki, to jej przysługuje Kindergeld. Jeśli mężczyzna płaci za utrzymanie dziecka, zasiłek ten jest zaliczany na poczet alimentów, które ojciec jest dziecku winny. Może on odliczyć od nich…