Czy można odliczyć od podatku koszty przeprowadzki z powodów zawodowych?

Czy jeśli z powodów zawodowych wymagana jest przeprowadzka, można odliczyć od podatku np. koszty transportu lub usługi pakowania? Rozmowa kwalifikacyjna zakończyła się sukcesem. Nowe miejsce pracy jest jednak oddalone o 300 kilometrów. Koszty przejazdu w celu obejrzenia mieszkania, honorarium dla agenta nieruchomości, koszty transportu kartonów i mebli oraz wiele innych można odliczyć od podatku, o ile nowy pracodawca ich nie…