Odliczanie kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem

Koszty poniesione na zapewnienie dziecku opieki można odliczyć od podatku jako nadzwyczajne wydatki i to w całkiem sporej kwocie, bo nawet 4.000,- € rocznie na każde dziecko. W 2012 r. ustawodawca uprościł możliwość odliczania kosztów na opiekę nad dzieckiem. Odtąd obowiązuje zapis, że koszty poniesione z tego tytułu można ująć w zeznaniu podatkowym jako nadzwyczajne wydatki. Wysokość odliczeń nie jest jednak…