Zwrot podatku za literaturę fachową

Pracownicy korzystający ze specjalistycznych czasopism lub fachowej literatury do celów zawodowych, mogą zaliczyć poniesione z tego tytułu wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Trzeba jednak pamiętać, aby w przypadku tego rodzaju kosztów uzyskania przychodu udowodnić „w wystarczająco konkretny sposób”, że czasopisma, gazety i książki są nabywane głównie z przyczyn zawodowych. Dokładne znaczenie pojęcia „wystarczająco konkretnie” kształtuje się u każdego podatnika inaczej…