Dieta za czas podróży służbowej – co to takiego?

Każdy, kto przebywa w podróży służbowej dłużej niż osiem godzin, może odliczyć od podatku ryczałtową kwotę na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Należna kwota jest uzależniona od czasu trwania podróży. Zazwyczaj pracownik odbywa podróż służbową z polecenia przełożonego, dlatego koszty są zwykle pokrywane przez firmę. Z reguły dotyczy to również noclegów i wyżywienia. Jeżeli tak nie jest, można odliczyć od…