Koszty opieki a podatek

Poniższy artykuł szczegółowo opisuje temat kosztów opieki oraz jak uwzględnić je prawidłowo w deklaracji podatkowej. Koszty opieki są wysokie: w zależności od jakości oferowanych usług w danym domu pomocy społecznej miesięczne opłaty mogą wynosić od 2.500,- € do 4.000,- €. Z reguły część kosztów np. za opiekę albo mycie pokrywa państwowe lub prywatne ubezpieczenie pielęgnacyjne. Opłaty za zakwaterowanie oraz wyżywienie, nazywane…