Czy koszty doskonalenia zawodowego i szkoleń można odliczyć od podatku?

Niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenie, czy kurs wieczorowy, koszty doskonalenia zawodowego można całkowicie odliczyć od podatku. To samo odnosi się do kursów mających na celu nabywanie nowych umiejętności i umożliwiających późniejsze przekwalifikowanie się. W prawie podatkowym, kursy odbywane w celu doskonalenia zawodowego lub nabycia nowych umiejętności, aby np. móc się później przekwalifikować, to wszelkie działania szkoleniowe,…