Czy można odliczyć od podatku składki z tytułu ubezpieczenia dziecka?

W pewnych okolicznościach rodzice mogą odliczyć od podatku składki, które opłacają z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego swojego dziecka, jako wydatki specjalne (Sonderausgaben). Z reguły wygląda to tak: będąc pracownikiem jest się członkiem ustawowej kasy chorych (Krankenkasse), takiej jak AOK, Techniker czy Barmer. Jeśli pracownikowi urodzi się dziecko, również ono zostaje objęte ubezpieczeniem przez kasę chorych. Stanowi…