Odliczanie alimentów od podatku

Alimenty na dziecko, alimenty dla małżonka, alimenty dla rodzica: Istnieje wiele rodzajów alimentów. Dostarczamy w skrócie informacje i wskazujemy na korzyści podatkowe! Alimenty stanowią zobowiązanie. Zobowiązanie jednej osoby do zapewnienia utrzymania innej osoby w całości lub w części. Utrzymanie to jest zwykle zabezpieczone przez świadczenia alimentacyjne – tak zwane alimenty. Rozróżnia się następujące rodzaje alimentów: Alimenty dla własnych dzieci…