Sprawdzenie decyzji podatkowej

Nawet w czasach systemu ELSTER decyzje podatkowe urzędu skarbowego mogą zawierać błędy. Ważne jest zatem ich dokładne sprawdzanie, aby nie zapłacić za dużo bądź nie pozbawić się przysługujących nam pieniędzy.

To, czy otrzymamy zwrot podatku, czy będziemy musieli dopłacić, wynika z tabeli ustalającej wysokość podatku (Festsetzungstabelle). Należy upewnić się, czy przekazane z przez nas dane zgadzają się z kwotami zapłaconego podatku dochodowego, podatku kościelnego oraz dodatku solidarnościowego.

Przed kontrolą samych liczb koniecznie sprawdźmy nasze dane osobowe, łącznie z numerem konta. Byłoby naprawdę nieprzyjemnie, gdyby okazało się, że zwrot podatku nie trafił na nasze konto przez zwykły błąd we wpisaniu numeru konta.

Po danych osobowych należy przejrzeć zarys wszystkich danych potrzebnych do obliczenia wysokości podatku. Sprawdźmy dokładnie te elementy decyzji podatkowej.

Potrącenie podatku i jego zwrot

Już na pierwszej stronie decyzji podatkowej widzimy, czy otrzymamy zwrot podatku i, jeśli tak, o jakiej kwocie mowa. Skontrolujmy, czy potrącenia od pensji zostały prawidłowo przekazane. Porównajmy przy tym kwoty widoczne na zaświadczeniu o podatku dochodowym, które otrzymaliśmy od pracodawcy. Może urzędnik policzył nam za dużo podatku?

Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jeśli w danym roku podatkowym mieliśmy więcej niż jednego pracodawcę. Wtedy warto sprawdzić, czy poprawnie wyszczególniono płatności na rzecz pracowniczych systemów oszczędnościowych (vermögenswirksame Leistungen).

Nasze dochody oraz koszty uzyskania przychodu

Następnie sprawdzamy nasze dochody. Czy urząd skarbowy poprawnie zaliczył wszystkie koszty uzyskania przychodu, czy może czegoś nie uznał? Jeśli nasze koszty uzyskania przychodu wynoszą mniej niż 1.000 euro, zwróćmy uwagę na to, że w tej wysokości odliczana jest zryczałtowana stawka dla pracownika.

Składki na programy emerytalne

Czy urząd skarbowy policzył wszystkie składki na programy zabezpieczenia emerytalnego? Czy składki wpłacone na indywidualne konta (Riester) również zostały uwzględnione? Porównajmy kwoty wpłat policzone przez urząd i te widniejące w naszych dokumentach. Łącznie z dodatkami można odliczyć 2.100 euro.

Wydatki i obciążenia nadzwyczajne

Czy koszty kształcenia zgadzają się z tymi znajdującymi się w naszych dokumentach? Czy uwzględniono wszystkie darowizny? Czy poniesione koszty pomocy domowej, umieszczenia w zakładzie opieki lub utrzymania są poprawnie podane, tak samo jak koszty usług związanych z gospodarstwem domowym?

Jeśli mamy dzieci, należy uwzględnić również koszty opieki nad dziećmi (2/3 kosztów, maksymalnie 4.000 euro).

Świadczenia zwolnione z podatku

Jeśli w danym roku podatkowym otrzymaliśmy nieopodatkowane świadczenia, należy sprawdzić je równie dokładnie. Nawet jeśli zasiłek chorobowy (Krankengeld), zasiłek dla rodziców (Elterngeld) czy zasiłek dla pracowników objętych skróconym czasem pracy (Kurzarbeitergeld) są zwolnione z podatku, mają one wpływ na wysokość stawki podatkowej. Warto więc kontrolować wszystkie kwoty zawarte w tych punktach.

 Kwoty wolne i stawki zryczałtowane

Na sam koniec sprawdźmy, czy urząd skarbowy uwzględnił wszystkie kwoty wolne oraz stawki zryczałtowane, takie jak kwota wolna od podatku na dziecko (Kinderfreibetrag) czy kwota wolna z tytułu kształcenia (Ausbildungsfreibetrag).

Nasza wskazówka: przeczytajmy dokładnie „Wyjaśnienie do określenia wysokości podatku” (Erläuterung zur Festsetzung, tekst pod wyliczeniami urzędu skarbowego) – jeżeli któreś koszty uzyskania przychodu bądź wydatki nadzwyczajne nie zostały uznane przez fiskusa, znajdziemy tam o tym wzmiankę! W tym wypadku warto zadzwonić do Finanzamtu, aby się dowiedzieć, które koszty uzyskania przychodu nie zostały zaliczone i dlaczego.

Na następnej stronie: jak zgłosić zażalenie w sprawie nieprawidłowej decyzji podatkowej.

Błędy? Zgłoś sprzeciw!

Coś się nie zgadza w decyzji podatkowej? Warto coś z tym zrobić i wnieść sprzeciw. Po otrzymaniu decyzji podatkowej mamy tylko miesiąc, aby zgłosić ewentualne zażalenie. Po upłynięciu tego czasu decyzja podatkowa jest „prawomocna”. Jeśli jednak możemy udowodnić przed urzędem, że byliśmy na urlopie lub np. w sanatorium i nie mogliśmy na czas zareagować na pismo od fiskusa, przedłużenie tego terminu zwykle nie stanowi problemu.

Proces składania zażalenia jest bezpłatny dla wszystkich podatników. Sprzeciw może zostać zgłoszony nieformalnie w urzędzie skarbowym w formie pisemnej. Prawo nakazuje jedynie zachowanie formy pisemnej z wyszczególnionymi danymi nadawcy.

Ponadto: jeśli w decyzji podatkowej podano adres mailowy urzędu skarbowego, zażalenie można również wysłać na ten adres. W ten sposób łatwiej dotrzymać miesięcznego terminu oddania niż w przypadku tradycyjnego listu – w tym przypadku decyduje data dotarcia do skrzynki pocztowej urzędu bądź znalezienia się na biurku urzędnika. Podpis nie jest wymagany.

Oczywiście ponowne sprawdzenie może tylko wywołać efekt bumerangu: jeśli urzędnik uwzględni sprzeciw, ale znajdzie dodatkowe okoliczności, które podwyższają należny podatek, musi on zwrócić na to uwagę w odpowiedzi. Wtedy podatnik w dalszym ciągu może wycofać zażalenie i wszystko pozostanie „po staremu”.

Jeśli przegramy z urzędem skarbowym, możemy wnieść pozew do sądu finansowego z nową nadzieją na zadowalający nas wyrok, a może nawet na odszkodowanie.

Wniosek o sprostowanie – szybsza opcja

Jeśli w decyzji podatkowej wystąpiły drobne błędy, takie jak literówki czy błędy w obliczeniach, można zrezygnować z zażalenia i zamiast tego złożyć wniosek o sprostowanie.

Jako że nakład administracyjny jest niższy, możemy liczyć na szybszą odpowiedź urzędu skarbowego. Jednakże, w przeciwieństwie do zażalenia, nie możemy dochodzić naszych praw na drodze sądowej. Wskazówka: wraz z wnioskiem o sprostowanie warto złożyć jednocześnie pisemne zażalenie!

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *