Spadek obrotów od sierpnia 2020 – wsparcie pomostowe

·

·

Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców w czasie trwania pandemii. Otóż jak wygląda wsparcie pomostowe w momencie, gdy obroty spadły nam dopiero po sierpniu 2002 roku?

Czas Pandemii nie jest łatwym okresem dla wielu przedsiębiorców. Wiele firm upadło bądź zgłosiło zawieszenie działań. Z tego powodu ruszyło wsparcie pomostowe o którym piszemy już od jakiegoś czasu. Tym razem skupimy się na firmach, którym obroty spadły całkiem nie dawno, bo jeszcze w okresie letnim.

Jak wygląda sytuacja przedsiębiorstw, w których spadki obrotów nastąpiły dopiero po sierpniu 2020 roku?

Dla kwalifikowalności wniosku istotne są obroty w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2020 roku. Uprawnienie do złożenia wniosku przysługuje tylko wtedy, gdy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w tym okresie nastąpił łączny spadek obrotów o co najmniej 50 procent lub gdy spadek obrotów wyniósł średnio co najmniej 30 procent w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2020 roku (każdorazowo w porównaniu z odpowiednimi miesiącami poprzedniego roku, zob. pkt 1.1).

Przedsiębiorstwa, które zostały założone przed dniem 1 kwietnia 2019 roku i ze względu na silne sezonowe wahania w swojej działalności ich łączne obroty w okresie od kwietnia do sierpnia 2019 roku nie osiągnęły 15 procent obrotu rocznego z 2019 roku, są zwolnione z powyższego warunku spadku obrotów.

Spadek obrotów w okresie po sierpniu 2020 roku będzie miał wpływ na określenie przewidzianych miesięcznych stawek dotacji.

Źródło: https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *