Soli 2021 – Więcej pieniędzy od stycznia

·

·

Uwaga: Ważna informacja! Od stycznia możesz mieć więcej pieniędzy, a wszystko za sprawą SOLI 2021! Więcej kasy od stycznia? Tak, prawie dla każdego! O ile Ty będziesz miał więcej? O co w tym chodzi? Jak to sprawdzić i jak załatwić? Przeczytaj, a wszystkiego się dowiesz!

Od stycznia 2021 roku około 90% płatników podatku dochodowego od osób fizycznych nie będzie już musiało płacić podatku solidarnościowego (niem. Solidaritätszuschlag, potocznie zwanego Soli). W przypadku kolejnych 6,5% dotychczasowych płatników podatku solidarnościowego obciążenie z tym związane przynajmniej częściowo się zmniejszy. A zatem od przyszłego roku sytuacja w tym zakresie zmieni się na lepsze dla aż 96,5% niemieckich podatników. Sprawdź, ile dzięki temu zaoszczędzisz:

Tutaj link do kalkulatora.

Kto najbardziej skorzysta na zniesieniu podatku solidarnościowego?

Zniesienie na szeroką skalę podatku solidarnościowego przyniesie korzyści zwłaszcza podatnikom osiągającym niskie i średnie dochody. Szacuje się, że od 2021 roku niemieccy podatnicy zapłacą o około 10,9 mld euro mniej.

Wprowadzone zmiany w tak dużym stopniu ograniczające pobieranie podatku solidarnościowego wpisują się w strategię na rzecz sprawiedliwej społecznie, stabilnej finansowo i sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu polityki podatkowej, która ma na celu poprawę sytuacji finansowej rodzin i osób o niskich i średnich dochodach, w szczególności poprzez zaoferowanie korzystniejszych świadczeń rodzinnych (np. wyższy zasiłek Kindergeld), obniżenie płaconych przez pracowników składek na ubezpieczenie społeczne (np. niższa składka na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, przywrócenie parytetu w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym), wyższe podstawowe kwoty wolne od podatku i przeciwdziałanie zjawisku pułapki inflacyjnej (polegającym na realnym obniżeniu wartości osiąganych dochodów części płatników podatków na skutek niedopasowania wysokości progów podatkowych do tempa waloryzacji wynagrodzeń).

Jedna z największych obniżek podatków w historii Niemiec.

Ze względu na już istniejące kwoty wolne od opodatkowania pracownicy o bardzo niskich dochodach (zwłaszcza rodziny z dziećmi) już dziś często w ogóle nie płacą lub płacą stosunkowo niewielki podatek solidarnościowy (np. objęte ubezpieczeniem społecznym osoby samotnie wychowujące dzieci, których dochód brutto nie przekracza około 18.500 euro, w przypadku rodziny z dwojgiem dzieci – małżonek będący jedynym żywicielem rodziny odprowadzający składki na ubezpieczenie społeczne, którego dochód brutto nie przekracza około 53.000 euro). Dlatego nowe rozporządzenie nie będzie miało dla nich żadnego znaczenia lub tylko w niewielkim stopniu wpłynie na ich sytuację podatkową w tym zakresie. Tym niemniej, również te grupy dochodowe powinny wkrótce odczuć poprawę swojej sytuacji finansowej. Przede wszystkim w 2021 roku o 15 euro miesięcznie na dziecko wzrośnie zasiłek Kindergeld. Jednocześnie zwiększy się kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci (niem. Kinderfreibetrag) – od 2021 roku wyniesie ona 8.388 euro. Ponadto, kwota wolna od podatku dla rodziców samotnie wychowujących dzieci przysługująca w latach kalendarzowych 2020 i 2021 wzrośnie ponad dwukrotnie.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *