Ślub w Niemczech, a podatki

·

·

,

Weź ślub i zaoszczędź na podatkach – (podział majątku między małżonków). Oczywiście miłość zawsze powinna być w centrum uwagi na weselu, ale faktem jest, że małżeństwa i zarejestrowani partnerzy często mają korzyści podatkowe dzięki tak zwanemu podziałowi majątku między małżonków.

Dzieje się tak dlatego, że w naszym systemie podatkowym im wyższy dochód podlegający opodatkowaniu, tym wyższa jest procentowa stawka podatkowa.

Jeśli dochód podlegający opodatkowaniu jest niższy niż wspomniana podstawowa kwota wolna od podatku, obowiązuje stawka podatku od osób fizycznych w wysokości 0 procent, ponieważ podatek nie jest należny. Z drugiej strony, jeśli podatek musi zostać zapłacony od 36 900 euro, stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi już 20%.

Przy dochodzie podlegającym opodatkowaniu w wysokości 123 600 euro, osoba samotna musi zapłacić 35% do urzędu skarbowego.

Podatki w Niemczech a ślub

W przypadku podziału majątku między małżonków, dochody obojga partnerów nie są już opodatkowane indywidualnie, ale są sumowane, a następnie opodatkowane tak, jakby każdy z partnerów zarobił połowę.

Oto przykład z dwoma obliczeniami na konkretnych liczbach: Partner A zarabia 60 000 euro, a partner B zarabia 20 000 euro rocznie. Jeśli oboje są stanu wolnego i w związku z tym płacą podatek od swoich dochodów indywidualnie, wówczas partner A płaci 15 932 euro, a partner B 2 207 euro, czyli łącznie 18 139 euro. 

Jeśli jednak oboje są małżeństwem i korzystają z podziału majątku, wówczas 60 000 euro i 20 000 euro są najpierw sumowane, a następnie opodatkowane tak, jakby każdy z nich zarobił 40 000 euro (tj. połowę z 80 000 euro). 

Skutkowałoby to wspólnym obciążeniem podatkowym w wysokości 8 246 euro + 8 246 euro = 16 492 euro, a zatem korzyścią podatkową w wysokości 1 647 euro rocznie. A im większa różnica w wynagrodzeniu, tym większa korzyść podatkowa – jeśli oboje zarabiają tyle samo, to się znosi.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *