Skutki separacji i rozwodu

Jeśli rodzice decydują się rozejść, muszą również przemyśleć konsekwencje, które dotyczą ich zeznań podatkowych. Zasiłek rodzinny (Kindergeld) może otrzymać tylko jedno z rodziców. Przykładowo, jeśli dziecko mieszka u matki, to jej przysługuje Kindergeld.

Jeśli mężczyzna płaci za utrzymanie dziecka, zasiłek ten jest zaliczany na poczet alimentów, które ojciec jest dziecku winny. Może on odliczyć od nich jego połowę. W ten sposób zmniejsza się miesięczna kwota alimentów. Ojciec nie może jednak odliczyć utrzymania dziecka od podatku.

Inaczej traktuje się kwoty wolne od podatku: kwotę wolną z tytułu posiadania dzieci oraz kwotę wolną na opiekę, wychowanie i kształcenie (tzw. BEA). Zasadniczo przysługują one po równo każdemu z rodziców. Dlatego w prawie podatkowym istnieją „połówki dzieci”, mianowicie jeśli kwota wolna od podatku na dziecko musi być podzielona na matkę i ojca.

Komu przysługuje pełna kwota wolna na dziecko w przypadku separacji?

W niektórych przypadkach to z rodziców, które sprawuje opiekę nad dzieckiem, może odliczyć pełną kwotę wolną od podatku przysługującą na dziecko lub dzieci. Jest tak w przypadku, gdy:

  • Drugie z rodziców zmarło przed początkiem roku kalendarzowego
  • Drugie z rodziców żyje na stałe za granicą i z tego powodu nie ma nieograniczonego obowiązku podatkowego
  • Nie można określić aktualnego miejsca pobytu drugiego z rodziców
  • Nie można urzędowo potwierdzić tożsamości ojca dziecka
  • Osoba sprawująca opiekę sama adoptowała dziecko lub przyjęła je do własnej rodziny zastępczej
  • Matka odmawia urzędom ujawnienia tożsamości ojca dziecka

Jak przenieść kwotę wolną od podatku na dziecko oraz kwotę BEA?

Istnieją przypadki, w których to z rodziców, które sprawuje opiekę nad dzieckiem, może przenieść na siebie tę połowę kwoty wolnej od podatku na dziecko, która przysługuje drugiemu z rodziców. Aby to zrobić, należy załączyć odpowiedni wniosek w zeznaniu podatkowym.

Musi być spełniony jeden z warunków:

  • Drugie z rodziców płaci mniej niż 75% należnych alimentów
  • Drugie z rodziców nie ma obowiązku alimentacyjnego z powodu niezdolności do pracy

Jeśli w naszym przykładzie matka sprawuje opiekę nad dzieckiem, może w takiej sytuacji złożyć wniosek o przyznanie jej całej kwoty wolnej od podatku zarówno na dziecko, jak i na opiekę, wychowanie i wykształcenie. Dotyczy to również innych kwot wolnych od podatku związanych z dziećmi, jak dodatek na dziecko (Kinderzulage), kwota wolna na kształcenie (Ausbildungsfreibetrag), stawka zryczałtowana dla osób niepełnosprawnych (Behinderten-Pauschbetrag) oraz stawka zryczałtowana dla rodziny zmarłego (Hinterbliebenen-Pauschbetrag).

Kwota BEA na dzieci do 18. roku życia może być przeniesiona z jednego z rodziców na drugie. Często jest tak, że matka, która sama wychowuje dziecko, składa jednostronnie taki wniosek i sama otrzymuje pełną kwotę wolną od podatku na opiekę, wychowanie i wykształcenie. Urząd Skarbowy nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ drugie z rodziców nie musi wyrazić na to zgody.

Uwaga: Dziecko nie może być zameldowane u tego z rodziców, które podlega obowiązkowi alimentacyjnemu (w tym przypadku ojca). Nawet jeden dzień komplikuje sytuację.

Zgodnie z wyrokiem Federalnego Trybunału Finansowego (Bundesfinanzhof), to z rodziców, które podlega obowiązkowi alimentacyjnemu, może sprzeciwić się przeniesieniu jego połowy kwoty BEA na drugie z rodziców (BFH, wyrok z 8 listopada 2017 r., nr ref. III R 2/16). Szansa na pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu istnieje zawsze wtedy, gdy to z rodziców, które podlega obowiązkowi alimentacyjnemu, regularnie opiekuje się dzieckiem, przez co pokrywa przynajmniej 10 procent całkowitego czasu opieki nad nim. Ugoda, na mocy której dziecko jest pod opieką drugiego z rodziców co drugi weekend i na wakacjach, to regularna opieka. Jeśli wygląda to tak w rzeczywistości, opiekuje się dzieckiem przez więcej niż 37 dni w roku, przez co przekracza próg 10 procent. Przysługuje mu więc połowa kwoty wolnej od podatku na opiekę, wychowanie i wykształcenie.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *