Rozliczenie podatku w Polsce czy Niemczech?

·

·

Choć obywatele polscy pracujący za granicą na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie mają obowiązek rozliczania się z lokalnymi niemieckimi urzędami podatkowymi, powinni również pamiętać o złożeniu odpowiednich zeznań podatkowych również w Polsce.

O podatku dochodowym w Niemczech:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer) – dotyczy tylko osób fizycznych. Tworzy się go z sumy wszystkich dochodów za dany rok podatkowy pomniejszonych o ulgę. Podlega leśnictwu i rolnictwu, działalności przemysłowej, pracy samodzielnej i zależnej, najmom i dochodom z najmu. Obejmuje również wspólników (w oparciu o udział w zyskach) w spółkach cywilnych, komandytowych i handlowych. W przypadku pracowników najemnych podatek dochodowy jest znany jako podatek od wynagrodzeń („Lohnsteuer”).

Praca w Niemczech, a rozliczenie w Polsce

Jeśli uzyskujesz dochody za granicą, powinieneś wskazać kraj, w którym mieszkasz dla celów podatkowych. Zasada zamieszkania lub miejsce zamieszkania określa, gdzie dana osoba będzie opodatkowana.

Osoby posiadające rezydencję podatkową w Polsce podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W takim przypadku są oni zobowiązani do rozliczania się z polską administracją podatkową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Aby zostać polskim rezydentem podatkowym, a tym samym mieć nieograniczony obowiązek podatkowy, musisz spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • Posiadać w Polsce interesy, w postaci na przykład własnego biznesu
  • Przebywać w Polsce minimum 183 dni podatkowe

Rozliczenie podatkowe w Niemczech

Zgodnie z prawem osoby, których dochody są opodatkowane w Niemczech, mogą liczyć na progresywne zwolnienie w Polsce. Osiedlając się w Niemczech, podatnicy muszą określić stawkę podatkową i przedział podatkowy, w którym mieszkają.

Kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi 9 984 euro. Standardowa stawka wynosi 14%, ale stawka wynosi 42% dla dochodów powyżej 58 597 EUR i 45% dla dochodów powyżej 277 826 EUR.

Osoba, która jest zatrudniona u pracodawcy zagranicznego na podstawie stosunku służbowego, umowy o dzieło lub innego rodzaju, jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego do dnia 31 maja następującego po roku rozliczeniowym podatkowym, jeżeli w danym roku.

Kwoty otrzymane za granicą należy wpisać do polskiego zeznania podatkowego przeliczając określoną walutę. Do wyliczeń tych stosuje się kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *