Rozliczenie podatkowe w Niemczech – pytania i odpowiedzi

·

·

Rozliczenie w Niemczech dla osoby, która nie jest w zawodzie i nie robi tego na co dzień, może być kłopotliwe. Pojawia się dużo pytań i wątpliwości. Dlatego przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, co może pomóc w rozwianiu wielu wątpliwości.

Do ilu lat wstecz trzeba się rozliczać w Niemczech?

W Niemczech trzeba się rozliczać z podatków za bieżący rok podatkowy, który rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Oznacza to, że rozliczenie podatków za rok 2021 będzie należało dokonać do 31 lipca 2022 roku. W przypadku rozliczenia podatków przez Internet, termin ten może być przedłużony do 31 października 2022 roku. W Niemczech nie ma obowiązku rozliczenia podatków za lata ubiegłe, chyba że zostanie to zażądane przez urząd skarbowy w celu wyjaśnienia nieścisłości lub ustalenia prawidłowej wysokości podatku.

Czy urząd w Niemczech może prosić o ponowne rozliczenie?

Tak, urząd skarbowy w Niemczech może zażądać ponownego rozliczenia podatków w przypadku, gdy uzna, że podatek został nieprawidłowo obliczony lub nie został uiszczony w całości. Ponowne rozliczenie może być również wymagane, jeśli w trakcie kontroli podatkowej zostaną wykryte nieścisłości lub braki w dokumentacji. W takich przypadkach urząd skarbowy może zażądać od podatnika dostarczenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień dotyczących wysokości dochodów lub kosztów uzyskania przychodów. W przypadku ponownego rozliczenia podatków, podatnik może zostać zobowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat lub otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

Czy urząd w Niemczech może prosić o poprawkę rozliczenia na przykład sprzed 2 lat? 

Tak, urząd skarbowy w Niemczech ma prawo zażądać poprawki rozliczenia podatkowego za dowolny okres, jeśli uzna, że podatek został nieprawidłowo obliczony lub nie został uiszczony w całości. W takim przypadku podatnik może zostać zobowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat lub otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Zgodnie z przepisami niemieckiego prawa podatkowego, urząd skarbowy ma obowiązek rozpatrzenia wniosku o poprawkę rozliczenia podatkowego złożonego przez podatnika w ciągu 4 lat od końca roku podatkowego, w którym zostało ono złożone. Jeśli podatnik nie złożył wniosku o poprawkę rozliczenia podatkowego w tym terminie, urząd skarbowy nie ma już obowiązku rozpatrzenia tego wniosku.

Ile mam czasu na poprawienie rozliczenia i odesłanie go do urzędu w Niemczech?

Jeśli zostałeś zobowiązany do poprawienia rozliczenia podatkowego przez urząd skarbowy w Niemczech, będziesz musiał złożyć poprawione rozliczenie w terminie, który zostanie Ci wyznaczony przez urząd. Zazwyczaj jest to kilka tygodni lub miesięcy od momentu otrzymania decyzji urzędu. Jeśli nie złożysz poprawionego rozliczenia w wyznaczonym terminie, urząd może nałożyć na Ciebie karę pieniężną lub inne sankcje, takie jak odsetki za opóźnienie lub obciążenie dodatkowym podatkiem. Dlatego ważne jest, aby zachować terminy i złożyć poprawione rozliczenie w odpowiednim czasie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do sposobu poprawienia rozliczenia, możesz skontaktować się z urzędem skarbowym lub zatrudnić profesjonalnego doradcę podatkowego, aby uzyskać pomoc i poradę.

Jaką karę mogę otrzymać za brak odesłania poprawionego rozliczenia w Niemczech?

Jeśli nie złożysz poprawionego rozliczenia podatkowego w wyznaczonym terminie lub nie wyjaśnisz wszelkich nieścisłości zgłoszonych przez urząd skarbowy w Niemczech, możesz zostać ukarany karą pieniężną lub innymi sankcjami. Wysokość kary zależy od rodzaju i zakresu nieścisłości oraz od stopnia winy podatnika. W niektórych przypadkach kara może wynosić nawet kilkaset euro. Poza karą pieniężną, urząd skarbowy może również nałożyć na podatnika odsetki za opóźnienie lub obciążyć go dodatkowym podatkiem. Dlatego ważne jest, aby terminowo złożyć poprawione rozliczenie i wyjaśnić wszelkie nieścisłości zgłoszone przez urząd skarbowy, aby uniknąć ewentualnych kar i sankcji.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *