Przekroczenie limitu minijob

·

·

Mini-jobs to forma pracy, w ramach której pracownicy nie płacą żadnych podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne, poza niewielką kwotą przekazywaną do funduszu emerytalnego. Pracownicy mogą jednak na wniosek zwolnić się z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. W tym przypadku wynagrodzenie netto równa się wynagrodzeniu brutto.

Minijob: Limit 520 € miesięcznie

Średnio w ramach mini-pracy możesz zarobić do 520 EUR miesięcznie. Jednorazowe przekroczenie tej kwoty nie stanowi problemu, ponieważ wynagrodzenie naliczane jest w skali rocznej. Pracodawca musi podjąć działania tylko wtedy, gdy roczny dochód przekracza 6240 euro. W niektórych miesiącach możesz zarabiać mniej, a w innych więcej. Ale co, jeśli zawsze zarabiasz 520 euro i nagle musisz pracować w nadgodzinach?

Przekroczenie limitu minijob w wysokości 520 euro dwa razy w roku jest dozwolone tylko w nieprzewidzianych i niezaplanowanych okolicznościach, takich jak zmiana pracy z powodu choroby innego pracownika. Na przykład, jeśli jesteś zatrudniony jako zastępca, możesz zarobić do 1040 € miesięcznie dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Oznacza to maksymalny dochód z minipracy do 7280 euro rocznie.

Jeśli jednak ktoś zostaje zatrudniony w zastępstwie drugiego na urlopie, nie jest to nieprzewidziane ani nie usprawiedliwia przekroczenia rocznego limitu, więc nie ma powodu, aby korzystać z korzystnych warunków związanych z przekroczeniem zarobków mini-job.

Przeczytaj więcej o Minijob w Niemczech

Dodatkowa praca w Niemczech

Inną możliwością jednorazowego przekroczenia miesięcznego dochodu z minipracy jest zasada dwunastu miesięcy – jeśli planujesz pracować więcej w kwietniu 2023 roku, weź pod uwagę okres od maja 2022 do końca marca 2023 roku. Możesz przekroczyć miesięczny limit dochodów z minipracy w kwietniu 2023 r., jeśli w tym okresie nie pracowałeś wcale lub pracowałeś tylko przez jeden miesiąc.

Jeśli pracujesz dłużej niż dwa miesiące w roku lub oczekujesz, że zarobisz więcej niż limit dochodów, Twój pracodawca musi zrezygnować z tej mini-pracy i przejść na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *