Praca na niepełny etat w Niemczech a urlop

·

·

Pracujesz lub rozważasz pracę na niepełny etat w Niemczech? Zapewne szukasz informacji na temat niepełnego etatu w Niemczech, a urlopu. W tym krótkim poradniku dowiesz się ile dni urlopu, przysługuje Ci w takim formacie pracy, a także jak to obliczyć.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają takie same uprawnienia urlopowe jak pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. Mimo to mogą pojawić się pytania dotyczące obliczania dni urlopu, zwłaszcza wśród osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin.

Kiedy mogę zrezygnować z pracy na część etatu?

Zgodnie z prawem federalnym pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do płatnego urlopu, bez względu na to, ile godzin przepracowali. Decydująca rola przy ustalaniu prawa do urlopu zależy od liczby dni roboczych w tygodniu. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają co do zasady takie same uprawnienia urlopowe jak pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ile dni urlopu przysługuje na niepełny etat w Niemczech?

Wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy zależy od liczby dni urlopu przyznanych przez pracodawcę pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, jeśli pracodawca przyznaje minimalny wymiar urlopu. Ale jeśli pracodawca zezwala na więcej urlopów, musi również zapewnić więcej urlopów pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin.

Liczba dni wolnych w tygodniu określa, ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin. Na przykład, jeśli pracodawca przyznaje pracownikom pełnoetatowym 30 dni urlopu wypoczynkowego, pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, który pracuje 5 dni w tygodniu, może również korzystać z tych samych 30 dni urlopu wypoczynkowego, co pracownik pełnoetatowy. Skrócony czas pracy nie wpłynie na dni urlopu.

Jak obliczyć dni urlopu przy niepełnym etacie w Niemczech?

W przypadku zmiany z pełnego etatu na niepełny etat, pozostały urlop należy zawsze wykorzystać przed zmianą. Pracodawcy nie mogą po prostu ograniczyć uprawnień urlopowych, jeśli nie jest to możliwe. Potwierdził to Europejski Trybunał Sprawiedliwości w dniu 13 czerwca 2013 r. (Az. C 415/12). Kobieta początkowo pracowała na pełen etat, ale po urodzeniu dziecka przeszła na pracę w niepełnym wymiarze, pracując tylko trzy dni w tygodniu. Po zmianie pracy ma jeszcze 29 dni urlopu do wykorzystania.

Pracodawca policzył dni urlopu jako 17 dni i argumentował, że pracownik nie poniesie szkody, ponieważ pracuje tylko trzy dni w tygodniu. Jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał to za niedopuszczalne. Zasada ta obowiązuje również w odwrotną stronę: osoby przechodzące z pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy na pełen etat nie mogą liczyć w tym roku na dłuższe urlopy (wyrok TSUE z 11 listopada 2015 r., Az. C 219/14).


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *