Pięć największych mitów o zeznaniu podatkowym


Jeśli chodzi o podatki, jest wiele obiegowych opinii, które utarły się jako rzekome fakty. Piszę „rzekome”, ponieważ często opierają się wyłącznie na pogłoskach. Stąd też chciałabym dziś obalić pięć największych mitów dotyczących zeznania podatkowego.

Mit 1: Każdy musi złożyć zeznanie podatkowe

Tak, każdy Niemiec – czy to małe dziecko, czy emeryt – ma swój jedenastocyfrowy numer identyfikacji podatkowej. Jednak nie oznacza to jeszcze dla każdego konieczności składania zeznania podatkowego. Ustawa o podatku dochodowym [Das Einkommensteuergesetz (EStG)] określa jednoznacznie, kto jest do tego zobowiązany. Do takich osób należą małżeństwa z kombinacją klas podatkowych III i V; osoby, które otrzymały świadczenia w miejsce wynagrodzenia, takie jak zasiłek rodzicielski lub zasiłek dla bezrobotnych; osoby mające dodatkowe dochody np. dochód z wynajmu; osoby mające kwoty wolne od podatku (poza bazową kwotą wolna od podatku); a także pracownicy, którzy był zatrudnieni, przez co najmniej dwóch pracodawców w tym samym czasie.

A teraz nadchodzi nasze wielkie ALE: każdy powinien złożyć zeznanie podatkowe, ponieważ można tylko zyskać na jego dobrowolnym złożeniu. Zwykle otrzymamy zwrot podatku. A jeśli musielibyśmy dopłacić po prostu nie wysyłamy zeznania podatkowego. Nawet, jeśli dobrowolnie złożyliśmy zeznanie podatkowe, a urząd skarbowy żąda dopłaty, wycofujemy po prostu zeznanie. I nic nie płacimy.

Mit 2: Kto raz złoży zeznanie podatkowe, będzie musiał robić to już zawsze

Krótko i na temat: nie, to nieprawda. Kto dobrowolnie składa zeznanie podatkowe, nie jest automatycznie wciągany na „Listę“, aby za rok znowu złożyć zeznanie. EStG (Ustawa o podatku dochodowym) tego nie przewiduje. Jest oczywiście możliwe, że w przyszłym roku spełnimy obowiązkowe kryteria dotyczące obowiązku jego złożenia. Ale w takim wypadku i tak musimy złożyć zeznanie podatkowe.

Mit3: Nie opłaca się składać zeznania podatkowego

Według oficjalnych statystyk państwo zwróciło średnio 974 euro na osobę. Niemniej jednak szacunkowo 500 milionów euro należących do podatników pozostaje co roku w budżecie. Dlaczego? Ponieważ wielu z nich nie składa deklaracji podatkowych! Na co więc czekać? Odzyskaj swoje pieniądze!

Mit 4: Urząd Skarbowy ma zawsze rację


Wszyscy popełniają błędy – Urząd Skarbowy też. Po otrzymaniu decyzji podatkowej mamy miesiąc na jej sprawdzenie i złożenie odwołania. Odwołanie musi być w formie pisemnej- szacuje się, że około dwóch trzecich odwołań jest rozpatrywanych pozytywnie. I nawet, jeśli Urząd Skarbowy je odrzuci, nadal możemy odwołać się do Sądu Finansowego (Finanzgericht).

Mit 5: Składanie zeznania podatkowego jest drogie.

Nie, jeśli sam rozliczasz podatek – i nie zatrudniasz doradcy podatkowego. Nawiasem mówiąc, koszt pomocy przy zeznaniu również można odliczyć od podatku.
Wielu musi, każdy powinien … zwykle otrzymujemy zwrot i nie jest to wcale takie trudne. Po prostu zrób to!

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *