Odwołanie od decyzji podatkowej

Jeśli decyzja podatkowa zawiera błędy, można się od niej odwołać. To proste, bezpłatne, a koniec końców może być skuteczne i możemy na tym zyskać.

Oto, o czym powinniśmy pamiętać:

Jeśli odwołamy się od decyzji podatkowej, nasze zeznanie podatkowe zostanie w całości sprawdzone jeszcze raz.

Dlatego możliwe jest, że niektóre punkty mogą zostać rozpatrzone ponownie i zmienione nie tylko na naszą korzyść, ale również w sposób dla nas niekorzystny. W takim przypadku urząd skarbowy poinformuje nas o takiej zmianie na gorsze. Następuje to jeszcze przed ostatecznym sporządzeniem nowej decyzji podatkowej. Możemy wówczas wycofać odwołanie (§ 362 Kodeksu podatkowego / Abgabenordnung – AO). W ten sposób unikamy również tych niekorzystnych zmian, a pierwotna decyzja podatkowa staje się prawomocna.

Ile czasu mamy na złożenie zażalenia?

Błędy w decyzji podatkowej? Możemy się od niej odwołać. Nie mamy na to jednak zbyt wiele czasu.

Na odwołanie się mamy tylko miesiąc od dnia trzy dni po dniu widniejącym na stemplu pocztowym decyzji podatkowej.

Przykład:

Data stempla pocztowego na decyzji podatkowej

2 października

plus czas na podanie do wiadomości aktu administracyjnego

+ 3 dni

Początek terminu wniesienia sprzeciwu

5 października

Koniec terminu wniesienia sprzeciwu

5 listopada

Jeśli początek lub koniec terminu przypada na dzień wolny od pracy lub weekend, termin zaczyna lub kończy się w następnym dniu roboczym.

Ważne: odwołanie musi znaleźć się w urzędzie skarbowym do końca terminu złożenia zażalenia. Pamiętajmy, aby wysłać je na czas lub w porę wrzucić je do skrzynki pocztowej urzędu.

Przepisy prawne odnoszące się do odwołania od decyzji podatkowej:

§ 355 Kodeksu Podatkowego (AO) – termin złożenia zażalenia

§ 122 AO – Podanie do wiadomości aktu administracyjnego

§ 108 AO – terminy

Możliwe jest złożenie zażalenia w późniejszym terminie.

Jeśli z ważnego powodu przegapiliśmy termin na złożenie odwołania, możemy złożyć wniosek o „przywrócenie terminu” (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) (§ 110 AO).

To, czy urząd skarbowy rozpatrzy nasz wniosek pomyślnie, zależy od naszego uzasadnienia. Ważnym powodem może być dłuższa nieobecność, na przykład czterotygodniowy urlop. Musimy to jednak udowodnić.

Czy odwołanie kosztuje?

Odwołanie od decyzji podatkowej jest bezpłatne. Sytuacja się jednak zmienia, jeśli do jego sporządzenia zatrudnimy doradcę podatkowego. Koszt takiej usługi znajduje się w taryfikatorze opłat dla doradców podatkowych (Steuerberatergebührenordnung).

Powody odwołania

Możemy odwołać się od decyzji urzędu skarbowego, jeżeli zauważyliśmy błędy podczas sprawdzania decyzji podatkowej lub nawet zapomnieliśmy podać niektórych kosztów w naszym zeznaniu.

Zwróćmy uwagę na to, czy wszystkie koszty zostały uznane przez Finanzamt – ze szczególną uwagą należy przeczytać wyjaśnienia co do naszej decyzji podatkowej.

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie możemy złożyć pisemnie, nie ma jednak żadnego oficjalnego wzoru dla tego dokumentu. Wystarczy zwykłe pismo, które możemy wysłać pocztą lub faksem. Jeśli na decyzji podatkowej umieszczono adres mailowy, możemy również wysłać odwołanie mailem na ten adres. Nie można zrobić tego telefonicznie.

„Nieformalnie” znaczy w tym wypadku tyle, że z pisma musi tylko jasno wynikać, kto składa odwołanie. Nie jest konieczny nawet podpis.

Aby urząd skarbowy mógł zrozumieć nasze odwołanie, należy podać jego powody i w razie potrzeby załączyć odpowiednie dokumenty. W ten sposób unikniemy wielu pytań.

Przepisy prawne odnoszące się do złożenia odwołania:

§ 357 AO – złożenie odwołania

§ 87 AO – język urzędowy

Odwołanie w przypadku dopłaty

Jeśli z decyzji podatkowej wynika, że musimy dopłacić do podatku, odwołanie nie zwalnia nas z konieczności zapłaty i nie zmienia to jej terminu. Jeśli nie zapłacimy, musimy liczyć się z dodatkowymi opłatami za zwłokę, a to może sporo kosztować.

Jeśli jednak chcemy zaczekać z zapłatą do momentu rozpatrzenia odwołania, musimy razem z nim złożyć wniosek o odroczenie „egzekucji decyzji podatkowej”.

Odwołanie w przypadku dobrowolnego złożenia zeznania

Złożyliśmy zeznanie podatkowe mimo tego, że nie musieliśmy tego robić, a na koniec otrzymujemy decyzję z koniecznością dopłaty? I tak możemy mówić o szczęściu.

Wystarczy złożyć odwołanie od decyzji podatkowej i równocześnie wycofać zeznanie zgodnie z § 46 ust. 2 nr 8 Ustawy o podatku dochodowym (EStG). Nie musimy dopłacać, a zeznanie zostaje traktowane, jakby nigdy nie zostało złożone. Najbezpieczniej jest wraz z odwołaniem złożyć wniosek o odroczenie egzekucji decyzji podatkowej. W tym wypadku mamy również miesiąc na podjęcie działania.

Jeśli mamy obowiązek złożenia zeznania podatkowego, oczywiście nie możemy go wycofać. Jeśli mamy wątpliwość w tej kwestii, warto dowiedzieć się tutaj, kto musi składać zeznanie podatkowe.

Odwołanie zostało rozpatrzone pomyślnie

Jeśli nasze odwołanie przyniosło pożądany skutek, a Finanzamt zaakceptował naszą argumentację, otrzymamy poprawioną decyzję podatkową. Zawarte w niej będą zmiany w porównaniu do pierwotnej wersji oraz nowa kwota zwrotu podatku.

Co, jeśli odwołanie zostanie odrzucone?

Często urząd skarbowy nie zgadza się na poprawienie decyzji. Nie oznacza do jednak, że na tym koniec. Mamy jeszcze możliwość złożenia pozwu w sądzie finansowym (Finanzgericht).

To nie jest już jednak bezpłatne. Wysokość kosztów zależy od spornej kwoty oraz rodzaju rozprawy. Być może będziemy musieli pokryć również honorarium adwokata itp.

Warto omówić sytuację z adwokatem i doradcą podatkowym, aby dowiedzieć się, czy pozew ma szansę na powodzenie i na jakie koszty musimy być przygotowani.

Niewielkie zmiany: „prosta zmiana”

W decyzji podatkowej znajdują się tylko niewielkie błędy, na przykład literówki czy proste błędy w obliczeniach? Odwołanie nie jest wtedy konieczne, wystarczy tzw. wniosek o prostą zmianę (§ 172 ust. 1 nr 2a AO). Nawet, jeśli w naszym zeznaniu zapomnieliśmy podać kilku pozycji (np. części kosztów uzyskania przychodu), wniosek o prostą zmianę w zupełności wystarczy.

Po złożeniu tego wniosku urząd nie sprawdzi jednak ponownie całego zeznania. Urzędnik skontroluje jedynie miejsce, co do którego zgłoszono zastrzeżenia. W przeciwieństwie do odwołania, wniosek o prostą zmianę nie musi mieć formy pisemnej. Można złożyć go również telefonicznie, jednak i tutaj mamy miesiąc na działanie.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *