Odliczanie czesnego od podatku

·

·

,

Szkoła waldorfska, szkoła chrześcijańska, internat. Rocznie możesz odliczyć od podatku 5.000 euro czesnego na szkołę prywatną. W jaki sposób to zrobić, dowiesz się tutaj.

Czesne stanowią opłaty, które muszą uiścić rodzice za uczęszczanie swojego dziecka do prywatnej placówki oświatowej. Państwowe szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, szkoły średnie, szkoły ogólnokształcące, a także szkoły zawodowe nie wiążą się z opłatami i czesnymi.

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do płatnej szkoły, możesz odliczyć do 30 procent kosztów, ale maksymalnie 5.000 euro rocznie, jako wydatki szczególne. Warunkiem jest otrzymywanie zasiłku rodzinnego na dziecko lub przysługiwanie ulgi podatkowej na dziecko.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zwykłe artykuły szkolne, takie jak książki, zeszyty, długopisy czy inne materiały szkolne dla Twojego dziecka nie podlegają odliczeniu – niezależnie od tego, do jakiej szkoły ono uczęszcza.

W przypadku następujących szkół możesz odliczyć czesne:

Urzędowi Skarbowemu jest wszystko jedno, czy szkoła Twojego dziecka jest instytucją prywatną, czy kościelną, innymi słowy: czy jest to podmiot prywatny, czy kościelny. Dlatego możesz odliczyć od podatku czesne dla instytucji oświatowych, takich jak szkoła waldorfska, szkoła Montessori lub szkoła prywatna, katolicka szkoła z internatem lub protestancka szkoła specjalna.

To samo dotyczy szkół w krajach europejskich, zarówno niemieckich, jak i krajowych. Warunek: Uczęszczanie do szkoły prowadzi do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej. Oznacza to, że świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub świadectwo szkolne musi być każdorazowo uznane przez odpowiednie krajowe ministerstwo edukacji lub kultury, organ uznający świadectwa lub konferencję ministerstwa kultury i edukacji. Ma to na celu zapewnienie, że świadectwo uzyskane w szkole prywatnej jest porównywalne do świadectwa uzyskanego w szkole publicznej.

Wydatki szczególne do wysokości 5.000 euro rocznie: Te koszty są uznawane

Najpierw jednak zła wiadomość: Nie możesz odliczyć kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli szkoła Twojego dziecka wysyła Ci fakturę, nie możesz uwzględnić kwot za jedzenie i picie oraz zakwaterowanie w ramach czesnego i wpisać ich do deklaracji podatkowej. Więc za co płacę czesne? Być może teraz zadajesz sobie pytanie. Odpowiedź brzmi: Za nauczanie. Czyli za koszty materiałowe i osobowe na rzecz podmiotu nauczającego, w tym wynagrodzenia nauczycieli lub koszty utrzymania budynku szkoły.

DODATKOWE INFORMACJE:

Możesz również odliczyć od podatku jako darowiznę pewne dobrowolne płatności. Dotyczy to na przykład kosztów patronatu, gdy przekazujesz darowiznę na wydarzenie szkolne lub kupujesz coś dla szkoły.

W szczególnym przypadku: Można odliczyć czesne w pełnej wysokości jako obciążenia nadzwyczajne

Z reguły czesne – jak już wspomniano powyżej – są potrącane jako wydatek szczególny. W niektórych przypadkach możesz również odliczyć wydatki związane z uczęszczaniem do szkoły prywatnej jako obciążenie nadzwyczajne. Federalny Trybunał Finansowy jako najwyższy sąd podatkowy w Niemczech orzekł w jednym przypadku, co następuje: Chodziło o dziecko z problemami behawioralnymi, które uczęszczało do szkoły powszechnej. Lekarz rodzinny i opieka społeczna doradzili rodzicom, aby zapisali dziecko do szkoły z internatem dla osób wybitnie uzdolnionych. Rodzice mogli odliczyć czesne jako obciążenie nadzwyczajne, ponieważ kształcenie takie było konieczne ze względów terapeutycznych.

Korzyści wynikające z odliczenia czesnego jako obciążenia nadzwyczajnego: Jeśli przekroczysz tak zwany rozsądny limit obciążenia, koszty nie zostaną ograniczone, możesz wtedy odliczyć nawet ponad 5.000 euro rocznie.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *