Nieopodatkowana dopłata pracodawcy do opieki nad dziećmi

Mało kto wie, że pracodawcy mają możliwość wesprzeć finansowo swoich pracowników przy opiece nad dziećmi. W tym artykule pokażemy, jakie to proste i korzystne dla obu stron.

Pracownicy, którzy otrzymują od swojego szefa dodatkową kwotę na zorganizowaną opiekę nad dziećmi, należą do wąskiego grona szczęśliwców. Hojny pracodawca zasługuje na uznanie, bowiem tylko nieliczni decydują się na tego rodzaju wsparcie finansowe dla swoich pracowników. Według danych Ministerstwa ds. Rodziny przedsiębiorstwa niestety zbyt rzadko pokrywają część wydatków na opiekę nad dziećmi poniesionych przez ich pracowników. Szkoda, bo z pewnością większość pracowników byłaby bardzo wdzięczna za taką pomoc.

Dziwi to również z tego powodu, że procedura jest nieskomplikowana i prosta do zrealizowania dla pracodawcy, a według Ministerstwa ds. Rodziny wypada „finansowo dość korzystnie”. Dzięki temu również małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w tym aspekcie wspomóc swoich pracowników, o ile oczywiście nie oferują profesjonalnej opieki we własnym zakresie (np. przedszkole przyzakładowe). Tym samym firmy mogą pomóc pracownikom wrócić bezproblemowo do pracy np. po urlopie wychowawczym.

Nielimitowane dofinansowanie opieki nad dziećmi

O wysokości dofinansowania decyduje wyłącznie pracodawca: każde przedsiębiorstwo samodzielnie ustala, ile chce przekazać swoim pracownikom na ten cel. Spełniając odpowiednie warunki, nie trzeba od tzw. świadczenia pracodawcy odprowadzać ani podatku, ani składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem pracownik otrzymujący takie dodatkowe wsparcie finansowe nie musi za nie płacić podatku.

Jakie warunki trzeba spełnić?

  • Dziecko pracownika nie chodzi jeszcze do szkoły i nie ma zapewnionej opieki w domu.
  • Zapomoga jest wypłacana dodatkowo do regularnego wynagrodzenia.
  • Pracownik powinien przedstawić dowód, że dodatkowo otrzymaną kwotę przeznaczył na opłacenie opieki dla swoich dzieci.

Jak wyjaśnia Ministerstwo ds. Rodziny, spełnienie powyższych warunków sprawia, że tego rodzaju dofinansowanie nie jest traktowane ani jako część wynagrodzenia, ani jako „świadczenie wzajemne za udostępnienie indywidualnej siły roboczej”. W związku z tym pomoc finansowa pracodawcy na opiekę nad dziećmi jest nielimitowana, nieopodatkowana oraz nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

WAŻNE

Jeśli dziecko pracownika zachoruje lub wymaga nagłej opieki w domu, np. tzw. Tagesmutter, pracodawca może wesprzeć pracownika wolną od podatku kwotą w wysokości 600,- €. W tym przypadku mówimy o tzw. awaryjnej opiece nad dzieckiem, która nie zalicza się do regularnej opieki. Jednak trzeba pamiętać, że od wsparcia na ten cel należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie korzystniejsze niż podwyżka wynagrodzenia

Ogólnie można powiedzieć, że w pewnych sytuacjach na dofinansowaniu kosztów związanych z opieką nad dziećmi zyskują zarówno pracownik, jak i pracodawca. Może bowiem stanowić alternatywne rozwiązanie do standardowej podwyżki wynagrodzenia. Pracownik oszczędza dzięki temu na podatku i składkach na ubezpieczenia społeczne, a pracodawca nie będzie musiał opłacać wyższych składek na ubezpieczenia społeczne. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że jest to próba ominięcia płacenia ustawowych zobowiązań, ale brak dodatkowych opłat jest jak najbardziej zamierzony – na co wskazuje samo Ministerstwo ds. Rodziny.

1. Przykład: Podwyżka wynagrodzenia zamiast dofinansowania opieki nad dziećmi

Pracownik pozostający w związku małżeńskim ma jedno dziecko, posiada kategorię podatkową III i stawkę na ubezpieczenia społeczne w wysokości 14,6% oraz otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 3.250,- €. Gdyby otrzymał podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 150,- €, jego miesięczne rozliczenie przedstawiałoby się w następujący sposób:

Przykładowe obliczenie podatków

Opodatkowany dochód                                                               3.400,00 €

Podatek dochodowy                                                                    – 247,16 €                           

Podatek kościelny                                                                             – 8,55 €                                              

Podatek solidarnościowy                                                               – 0,00 €

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe                                      – 316,20 €                                                            

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy                              – 40,80 €                                              

Ubezpieczenie zdrowotne                                                          – 248,20 €                                            

Ubezpieczenie pielęgnacyjne                                                     – 51,85 €                             

Wynagrodzenie netto                                                       = 2.487,24 €

2. Przykład: dofinansowanie opieki nad dzieckiem zamiast podwyżki wynagrodzenia

Natomiast gdy wynagrodzenie brutto nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosić 3.250,- €, a dodatkowo pracownik otrzyma dofinansowanie opieki nad dzieckiem w wysokości 150,- €, wtedy obliczenia będą przedstawiać się następująco:

Przykładowe obliczenie podatków

Opodatkowany dochód                                                               3.250,00 €

Podatek dochodowy                                                                    – 216,00 €                           

Podatek kościelny                                                                             – 6,31 €                                              

Podatek solidarnościowy                                                               – 0,00 €

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe                                      – 302,25 €                                                            

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy                              – 39,00 €                                              

Ubezpieczenie zdrowotne                                                          – 237,25 €                                            

Ubezpieczenie pielęgnacyjne                                                     – 49,56 €                             

Wynagrodzenia netto                                                        = 2.399,63 €

Dofinansowanie opieki nad dzieckiem                   +150,00 €

Razem do wypłaty                                                                2.549,63 €

Zatem w przypadku, gdy nasz przykładowy pracownik zamiast podwyżki otrzyma nieopodatkowane dofinansowanie opieki nad dzieckiem, zyska co miesiąc 62,39 €.

Pracodawca też zyska na dopłacie do opieki nad dzieckiem

Dla pracodawcy obliczenia przedstawiają się następująco:

1) Podwyżka wynagrodzenia

3.400,00 € wynagrodzenie brutto

+               657,05 € składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

=             4.057,05 € miesięczne obciążenie pracodawcy

2) Dofinansowanie opieki nad dzieckiem

3.250,00 € wynagrodzenie brutto

+               628,05 € składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

=             3.878,06 € miesięczne obciążenie pracodawcy

+               150,00 € dofinansowanie opieki nad dzieckiem

=             4.025,06 € całkowite miesięczne obciążenie pracodawcy

W naszym przykładzie pracodawca zaoszczędzi co miesiąc 28.99 €, jeśli nie podwyższy pracownikowi pensji, lecz wesprze go finansowo w opiece nad dziećmi.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *