Netto i Brutto w Niemczech – rozliczenie

·

·

W poprzednich rozdziałach dowiedzieliśmy się, co można odliczyć w zeznaniu podatkowym i dzięki temu otrzymać zwrot pieniędzy. Jednak ze względu na możliwość złożenia zeznania dopiero w roku po powstałych wydatkach, to i pieniądze trafiają do podatnika najwcześniej w następnym roku.

Ale dla wszystkich, którzy chcieliby już wcześniej otrzymać zwrot, istnieją sposoby, aby otrzymać więcej już w bieżącym roku: mogą to być środki pieniężne, ale mogą to być również nieopodatkowane dodatki do pensji.

Wniosek o ulgę podatkową w Niemczech

Jeszcze przed złożeniem zeznania podatkowego można złożyć wniosek o ulgę od podatku od wynagrodzenia na stronie www.elster.de. 1

Zazwyczaj urząd skarbowy uwzględnia wydatki dopiero po tym, jak już faktycznie powstały. Lecz za pomocą wspomnianego wniosku można wykazać wydatki, które prawdopodobnie dopiero powstaną w danym roku kalendarzowym. Wówczas urząd skarbowy przyznaje dodatkową, odliczaną przez pracodawcę kwotę wolną od podatku, w związku z czym przy dotychczasowym wynagrodzeniu brutto można otrzymać wyższe wynagrodzenie netto.

Wniosek o ulgę od podatku dochodowego można składać do 30 listopada bieżącego roku. Jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, z reguły ulga obowiązuje przez dwa lata, zanim trzeba będzie ponownie złożyć wniosek. Aby wniosek został zatwierdzony, należy wykazać co najmniej 1.830 euro przewidywanych kosztów rocznie. Taką kwotę można osiągnąć, wykazując koszty dojazdu do pracy, gdy jedna trasa wynosi 30 km, a przejazdy miały miejsce przez 230 dni roboczych.

Sprawdź także: Rozliczenie w Niemczech

Oprócz kosztów za dojazdy można uwzględnić również inne koszty uzyskania przychodu wynikające z pracy etatowej, które przekraczają kwotę ryczałtową 1.230 euro:

• środki do pracy (np. literatura fachowa, narzędzia, odzież robocza)

• koszty podróży (czyli koszty dojazdu i zakwaterowania, diety podczas pracy poza miejscem zamieszkania lub siedzibą firmy), o ile w formie nieopodatkowanej nie pokrywa ich już pracodawca

Ponadto można odliczyć specjalne wydatki, jeśli przekraczają ryczałtową kwotę w wysokości 36 euro:

• świadczenia alimentacyjne na rzecz rozwiedzionych lub pozostających w trwałej separacji małżonków, na rzecz partnerów życiowych po rozwiązaniu związku partnerskiego lub na rzecz partnera życiowego pozostającego w trwałej separacji.

• dożywotnie i powtarzające się świadczenia emerytalne, a także płatności wyrównawcze w celu uniknięcia wyrównania emerytur i płatności wyrównawcze w ramach wyrównania emerytur.

• wydatki na pierwsze wykształcenie zawodowe lub studia do 6.000 euro rocznie

• Koszty opieki nad dzieckiem w wysokości dwóch trzecich wydatków, jednak nie więcej niż 4.000 euro na jedno dziecko, jeśli dziecko mieszka w gospodarstwa pracownika

Nadzwyczajne wydatki to kolejny aspekt, który ma można tu zastosować, np. na specjalne potrzeby dziecka w ramach kształcenia zawodowego, świadczenia wspomagające na rzecz potrzebujących członków rodziny lub gdy pracownik jest uprawniony do skorzystania z ryczałtu dla osób niepełnosprawnych.

Warto wiedzieć:

Inne kwestie, które można uwzględnić we wniosku, to np. ujemny dochód z działalności gospodarczej, freelancerskiej lub rolniczej lub straty z wynajmowanej nieruchomości.

Jeśli wniosek o obniżenie podatku od wynagrodzenia zostanie zatwierdzony, a pracodawca pobierze kwotę wolną od podatku za pośrednictwem centralnej bazy danych ELStAM organów podatkowych, pracownikowi zostanie wypłacone wyższe wynagrodzenie netto jeszcze w bieżącym roku. Jednakże, z powodu ulgi podatkowej pracownik jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego.

W przypadku gdy zadeklarowana we wniosku kwota przyszłych wydatków nie zostanie osiągnięta, w zeznaniu podatkowym może powstać niedopłata.

1Wniosek o ulgę od podatku od wynagrodzenia zgodnie z § 39a ustawy o podatku dochodowym, 

https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/elevermaessigung

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *