Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych

·

·

,

W porównaniu z 2018, rok 2019 miał nieco odciążyć wszystkich podatników. Skalę podatkową zmieniono w taki sposób, aby zrównoważyć inflację. W celu uniknięcia drenażu podatkowego wśród pracowników, podwyżki płac na poziomie ogólnego wzrostu poziomu cen nie mają skutkować podwyższeniem podatku dochodowego. W Niemczech obowiązuje bowiem podatek progresywny, czyli stawka podatkowa wzrasta wraz ze wzrostem wynagrodzenia.

Zmiany w przepisach podatkowych:

Jobticket (bilet na środki komunikacji publicznej w celu dojazdu do miejsca pracy), jeśli otrzymujemy od pracodawcy dodatkowe świadczenie w postaci biletu np. miesięcznego, jest ono zwolnione z podatków i składek. Wartość biletu zostanie jednak pomniejszona kwota, którą można odliczyć od podatku z tytułu dojazdów do pracy.
Zryczałtowana stawka za dojazdy do pracy zostanie odpowiednio pomniejszona w decyzji podatkowej (Steuerbescheid). Ma to też wpływ na nieopodatkowany dodatek na dojazdy środkami komunikacji publicznej.

Samochód służbowy z napędem elektrycznym:

Korzyść finansowa z tytułu użytkowania prywatnego musi być opodatkowana jedynie od połowy ceny katalogowej brutto (0,5% miesięcznie zamiast 1%), jeśli samochód posiada napęd elektryczny lub hybrydowy i został użyty po raz pierwszy w roku 2019 lub później.

Rower służbowy:

Jeśli w roku 2019, poza wynagrodzeniem, otrzymaliśmy od pracodawcy rower służbowy, korzyść finansowa nie ulega opodatkowaniu. Reguła 0,5% obowiązuje natomiast w przypadku wpłat na zakładowe programy emerytalne.

Wynajmujący:

Wprowadzono specjalną amortyzację na nowo wybudowane mieszkania pod wynajem. Właściciele mieszkań muszą jednak spełnić kilka warunków.

Kwoty wolne oraz zryczałtowane, które wzrosły

W roku 2019 podwyższono niektóre kwoty wolne od podatku:

  • Kwoty związane ze stanem cywilnym i statusem rodzinnym
  • Podstawowa kwota wolna wynosi 9 168 euro dla podatników rozliczających się indywidualnie. To o 168 euro więcej niż w 2018. Parom, które rozliczają się razem (małżeństwom lub zarejestrowanym związkom partnerskim) przysługuje zasadniczo podwójna kwota wolna od podatku, czyli 18 336 euro. Jeśli podlegający opodatkowaniu dochód jest niższy niż podane kwoty, nie płaci się podatku dochodowego.
  • Kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag) wynosi 2 490 euro na każde z rodziców. Poza tym istnieje kwota wolna na opiekę, wychowanie i wykształcenie w wysokości po 1 320 euro na rodzica (bez zmian); podsumowując kwoty dla obojga rodziców daje to 7 620 euro.
  • Zasiłek rodzinny na dziecko (Kindergeld) wynosił w pierwszym półroczu 2019 roku 194 euro (na pierwsze i drugie dziecko). Od 1 lipca 2019 został podniesiony o 10 euro.
  • Maksymalna kwota do odliczenia przysługująca osobom zobowiązanym do utrzymania innych osób została podniesiona do 9 168 euro.
  • Koszty uzyskania przychodu (Werbungskosten)
  • Koszty przeprowadzki – Jeśli przeprowadzamy się ze względów zawodowych, koszty przeprowadzki możemy odliczyć jako koszty uzyskania przychodu. Stawki zryczałtowane na koszty przeprowadzek wzrosły od 1 kwietnia 2019 roku.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *