MiniJob Niemcy: Jesień 2022 – zmiany

·

·

,

W 2022 r. wejdzie w życie kolejna reforma w dziedzinie drobnych owadów, uchwalona przez Radę Federalną 10 czerwca. Dzięki podpisowi prezydenta federalnego nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 października, nie tylko podniosą płacę minimalną, ale zmienią też niektóre warunki z punktu widzenia pracodawcy.

Płaca minimalna MiniJob Niemcy

Obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 9,82 euro, ale od 1 lipca wzrośnie do 10,45 euro – decyzja Komisji ds. Płacy Minimalnej, która działa w tej dziedzinie od 2015 roku. Rząd federalny podjął również decyzję o ponownej podwyżce płac, tym razem o 12 euro, która wejdzie w życie 1 października.

Wprowadzona wcześniej podwyżka płacy godzinowej nie spowodowała zwiększenia limitów dochodów dla mikropracowników. Dlatego osoby zatrudnione w tej formie muszą zmniejszyć swój czas pracy lub opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, gdy ich średni miesięczny dochód przekracza limit 450 euro.

Planowany wzrost płacy minimalnej podniesie również limit dochodów dla drobnych pracowników. Osoby te mogą zarabiać do 520 euro miesięcznie bez opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Dlatego od 1 października pracownicy w tej formie będą mogli pracować 43 godziny w miesiącu nic nie płacąc (poza ubezpieczeniem emerytalnym).

W związku z planowanymi w przyszłości dalszymi podwyżkami płacy minimalnej, oczekuje się również dalszego wzrostu limitów dochodów dla mikropracowników. Oczywiście ten stosunek rośnie za każdym razem. Ustawodawcy dążą do umożliwienia ustalenia średniego czasu pracy na 10 godzin miesięcznie w minipracach o ograniczonych dochodach.

Pracodawcy a minijob w Niemczech

Jeżeli minipracownik zarabia ponad 450 euro lub 520 euro od 1 października, należne są składki na ubezpieczenie społeczne. Nie jest tak jednak we wszystkich przypadkach – w przeciwnym razie praca dodatkowa nie przynosiłaby wzrostu zarobków netto. Istnieje tak zwany obszar przejściowy, w ramach którego do zarobków w wysokości 1300 euro należne są tylko obniżone składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponieważ limit zarobków dla minipracowników jest teraz podnoszony, maksymalne wynagrodzenie, do którego pracownicy mogą pracować jako „średniozatrudnieni”, również zostanie skorygowane. Zamiast kwoty 1300 euro w okresie przejściowym, od 1 października 2022 roku będzie można zarobić do 1600 euro. W przypadku pracowników, którzy obecnie zarabiają od 451 do 520 euro (a zatem od 1 października byliby mini-pracownikami), obowiązuje zasada przejściowa do końca roku.

Dziś pracodawcy nie muszą robić ze swojej strony. Powinni jednak mieć na uwadze podwyżkę płacy minimalnej od 1 lipca, gdyż może to skutkować skróceniem godzin pracy pracowników zatrudnionych w minipracach. Wszelkie niejasności należy zgłaszać do Funduszu Medicare lub Małego Urzędu Pracy, a składki na ubezpieczenie społeczne mogą wymagać obliczenia. Należy również zwrócić uwagę na wszelkie postanowienia dotyczące praw przejściowych lub nabytych, które mogą później wejść w życie.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *