Koszty uzyskania przychodu w czasie pandemii koronawirusa: odliczenie kosztów internetu, telefonu i energii elektrycznej

·

·

Przygotowaliśmy kolejny artykuł o kosztach uzyskania przychodu w czasie pandemii. Tym razem omówimy koszty odliczenia internetu, telefonu i energii elektrycznej. Pod lupę bierzemy zwłaszcza pracowników wykonujących pracę z domu. Sprawdźcie jak możecie odliczyć wymienione wyżej koszty!

Jeśli w czasie pandemii koronawirusa pracownik wykonywał swoją pracę z domu, może odliczyć związane z tym koszty połączeń telefonicznych oraz opłaty za dostęp do internetu. Może to zrobić na dwa sposoby:

  • zastosować ryczałt według stawki 20%: ta opcja jest ograniczona do maksymalnej kwoty 20 euro miesięcznie i może być wykorzystywana tylko przez niektóre grupy zawodowe, np. nauczycieli lub przedstawicieli handlowych.
  • samodzielnie określić procent odliczenia poprzez wyszczególnienie pozycji. Ta opcja nie jest ograniczona kwotowo i mogą z niej korzystać wszyscy podatnicy.

Ryczałt za internet i telefon

Odliczanie wydatków na usługi telekomunikacyjne w formie ryczałtu jest wprawdzie prostsze i mniej czasochłonne od wyszczególniania konkretnych pozycji, ale niestety nie dla wszystkich możliwe. Warunkiem koniecznym do tego, aby móc skorzystać z ryczałtowego odliczenia kosztów połączeń telekomunikacyjnych jest wykonywanie takiego zawodu, który wymaga korzystania z łącza telefonicznego. Jest to uregulowane w wytycznych dotyczących podatku od wynagrodzeń (dokładnie w wytycznej 9.1 ust. 5 zdaniu 4 Lohnsteuer-Richtlinien [LStR]).

Doświadczenie pokazuje, że koszty połączeń telefonicznych i internetu są ponoszone w związku z wykonywaniem zawodu przez:

  • nauczycieli, którzy dzwonią z domu do rodziców, uczniów i współpracowników w celu zorganizowania imprez i wycieczek szkolnych oraz załatwienia innych spraw związanych z życiem szkoły;
  • chałupników/telepracowników, którzy kontaktują się z pracodawcą i współpracownikami za pośrednictwem telefonu, internetu i ewentualnie faksu;
  • pracowników, którzy obsługują klientów w terenie i w domu, zwłaszcza przedstawicieli biur podróży, firm ubezpieczeniowych, przedstawicieli handlowych lub serwisantów.

Obliczanie kwoty ryczałtowej

Kwota ryczałtu jest wyliczana dla każdego miesiąca z osobna. Oznacza to, że podatnik musi przedstawić swojemu urzędowi skarbowemu rachunki telefoniczne za każdy miesiąc roku kalendarzowego. Nie ma konieczności dołączania faktur do zeznania podatkowego. Jeśli urząd skarbowy będzie chciał je zobaczyć, sam zwróci się w tej sprawie.

Istnieje możliwość odliczenia ryczałtu w wysokości do 20% wydatków na usługi telekomunikacyjne, jednak nie więcej niż 20 euro miesięcznie jako koszty uzyskania przychodu. Maksymalną kwotę 20 euro miesięcznie osiągnie się w momencie, gdy miesięczny rachunek telefoniczny wyniesie co najmniej 100 euro. Trzeba rozliczać się z urzędem skarbowym za każdy miesiąc z osobna i nie można przenieść niewykorzystanego w jednym miesiącu limitu w innym okresie rozliczeniowym.

W ciągu roku można więc odliczyć maksymalnie 240 euro jako koszty uzyskania przychodu. Styczeń, luty i połowa marca nie są brane pod uwagę w rozliczeniu podatkowym za 2020 rok jako miesiące sprzed pandemii koronawirusa. Należy też dokładnie sprawdzić, czy wszystkie pozostałe miesiące aż do grudnia 2020 roku można uznać za okres wykonywania pracy w trybie home office.

Jakie koszty można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym?

Maksymalna kwota odnosi się do kwoty na fakturze wystawionej przez operatora telefonicznego (telefon stacjonarny i/lub komórkowy lub smartfon) lub przez dostawcę usług internetowych za dany miesiąc i obejmuje opłaty za połączenia i dostęp do internetu oraz proporcjonalną część opłaty stałej.

Jednorazowe wydatki, które nie pojawiają się na comiesięcznych fakturach, nie są brane pod uwagę przy określaniu maksymalnej kwoty. Dotyczy to na przykład kosztów zakupu, naprawy i założenia. Jest to korzystne dla podatnika, ponieważ w pierwszym etapie może rozliczyć z urzędem skarbowym tylko koszty bieżące w wysokości 20%, ale nie więcej niż 20 euro. Następnie może odliczyć dodatkowe 20% jednorazowych wydatków jako koszty uzyskania przychodu.

Wyszczególnienie kosztów telekomunikacyjnych dla celów rozliczenia podatku za 2020 rok

W wytycznych dotyczących podatku od wynagrodzeń administracja finansowa wyjaśnia, jak powinno wyglądać zestawienie poszczególnych pozycji. Niestety, dotyczy to tylko rozliczeń, których podstawą jest zestawienie wykonanych połączeń. Nie ma wiążących wytycznych, jak postępować w przypadku zryczałtowanej opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych (niem. Flatrate) lub taryfy z pakietem darmowych minut. W takich przypadkach zalecamy postępować w następujący sposób:

  1. Prowadzić ewidencję rozmów odbytych w sprawach zawodowych (data, godzina, czas trwania, cel, itp.) Należy prowadzić oddzielne rejestry dla różnych łączy.

2. Ustalić stopień wykorzystania do celów służbowych (udział procentowy)

Jeżeli rozliczenie jest dokonywane na podstawie wykonanych połączeń, wówczas należy wziąć pod uwagę koszt rozmów przeprowadzonych w sprawach zawodowych.

W przypadku zryczałtowanej/częściowo zryczałtowanej opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych lub taryfy z pakietem darmowych minut, należy ustalić udział procentowy w oparciu o czas trwania rozmów służbowych i prywatnych.

3. Zaliczyć część wydatków na usługi telekomunikacyjne (opłaty za połączenia, opłaty stałe itp.) do kosztów uzyskania przychodu.

Telefon komórkowy, laptop, komputer, router: koszty zużycia energii elektrycznej również mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, jeżeli są one związane z wykonywaniem pracy zawodowej

Osoby pracujące z domu zużywają więcej energii elektrycznej, na przykład w związku z pracą na komputerze, korzystaniem z telefonu komórkowego, a także routera zapewniającego dostęp do internetu. Koszty nie zawsze są bardzo wysokie, ale mogą mieć znaczenie, zwłaszcza, gdy zależy nam na przekroczeniu górnego limitu kosztów uzyskania przychodu – kwoty ryczałtowej Werbungskostenpauschale wynoszącej 1 000 euro.

Oczywiście, nie można odliczyć całego rachunku za prąd jako kosztu uzyskania przychodu, a jedynie tę część opłaty, która wiąże się z jego wykorzystywaniem do celów zawodowych. W przypadku osób zatrudnionych na pełen etat można przyjąć osiem godzin pracy przez pięć dni w tygodniu lub ładowanie telefonu komórkowego wykorzystywanego do celów służbowych pięć razy w tygodniu.

W internecie dostępnych jest wiele narzędzi i kalkulatorów pomocnych przy obliczaniu kosztów możliwych do odliczenia. Oto niektóre z nich:

»Lehrer Schmidt« auf Youtube: Smartphone laden – Was kostet das eigentlich? (Ładowanie smartfona – ile to tak naprawdę kosztuje?)

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: (Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii) Richtwerte für den Stromverbrauch von Laptop und PC (kalkulator pozwalający oszacować koszty zużycia energii przez laptopy i komputery stacjonarne)

blitzrechner.de: Laptop/Notebook: Stromkosten & Verbrauch berechnen (pomoc w obliczaniu kosztów i zużycia energii elektrycznej)

web.de: Stromverbrauch des Routers berechnen (pomoc w obliczaniu zużycia energii elektrycznej przez router)

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *