Koszty a ciąża

Czy można odliczyć od podatku koszty poniesione w związku z ciążą? Szkoła rodzenia, przejazd taksówką do szpitala, diagnostyka prenatalna: wiele kosztów ponoszonych w okresie ciąży można odliczyć od podatku.

Urząd skarbowy traktuje ciążę jak chorobę. Na pierwszy rzut oka może to zabrzmieć bezdusznie, ale w rzeczywistości jest to bardzo korzystne dla wszystkich przyszłych matek: wiele rachunków, które muszą zapłacić w związku z ciążą, mogą odliczyć od podatku jako nadzwyczajne obciążenie (außergewöhnliche Belastung).

Jakie koszty związane z ciążą można odliczyć od podatku?

  • opłaty za szkołę rodzenia, jeśli lekarz zalecił uczestnictwo w kursie,
  • opłaty za zajęcia gimnastyki dla kobiet w ciąży, jeśli lekarz zalecił uczestnictwo w takich zajęciach,
  • faktury za leki, które nie są opłacane przez kasę chorych, jeśli zostały one przepisane przez lekarza,
  • koszty diagnostyki prenatalnej, w tym usługi IGeL w okresie ciąży, takie jak test na obecność paciorkowców grupy B, badanie przesiewowe w pierwszym trymestrze lub dodatkowe badanie ultrasonograficzne, które nie są pokrywane przez kasę chorych, o ile wykonanie tych badań zostało zlecone przez lekarza,
  • usługi położnej,
  • koszty dojazdu na profilaktyczne badania lekarskie u ginekologa,
  • koszty dojazdu na gimnastykę dla kobiet w ciąży i na zajęcia szkoły rodzenia, jeśli lekarz zalecił uczestnictwo w takich zajęciach,
  • koszty dojazdu do szpitala w związku z porodem.

W przypadku przejazdów taksówką do lekarza, na kurs lub do porodu, należy koniecznie poprosić o pokwitowania i zachować je. Ważne, aby taksówkarz wpisał na pokwitowaniu cel podróży i dopisał adnotację „Krankenfahrt”, która wskazuje na przewóz osoby chorej. W przypadku dojazdu własnym samochodem można odliczyć od podatku 30 centów za każdy przejechany kilometr tam i z powrotem. Z podatkowego punktu widzenia podróże te rozliczane są analogicznie jak podróże służbowe.

RADA:

Warto zbierać wszystkie rachunki, paragony i pokwitowania dokumentujące koszty ponoszone w czasie ciąży. W przypadku nadzwyczajnych obciążeń (außergewöhnliche Belastungen) nie można bowiem zaoszczędzić na płaconych podatkach od pierwszego wydanego euro, ale musi być przekroczona pewna kwota. Granica tak zwanego obciążenia dostosowanego do możliwości podatnika (zumutbare Belastungsgrenze) może się różnić pod względem wysokości, w zależności od liczby posiadanych dzieci, stanu cywilnego i całkowitych dochodów.

Ważne: podatnik może odliczyć w swoim zeznaniu tylko te koszty, które sam poniósł. Nie dotyczy to więc rachunków opłaconych przez kasę chorych, towarzystwo ubezpieczeń w ramach dodatkowego ubezpieczenia lub pracodawcę.

Można również odliczyć od podatku koszty związane z porodem.

Także opłaty na rzecz lekarza odbierającego poród, szpitala lub położnej opiekującej się kobietą i jej dzieckiem po porodzie podlegają odliczeniu od podatku.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *