Jakie są zalety i wady jednoosobowej działalności gospodarczej?

·

·

Jakie są zalety i wady jednoosobowej działalności gospodarczej? firma.de zebrała informacje na temat wyboru formy prawnej, kosztów założenia działalności, ograniczenia odpowiedzialności, obowiązków księgowych i wielu innych zagadnień, aby ułatwić osobom stawiającym pierwsze kroki w biznesie dokonanie właściwego wyboru formy prawnej jeszcze zanim rozpoczną działalność.

Osoby, które myślą o podjęciu pracy na własny rachunek, często decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą (niem. Einzelunternehmen). Jednakże, przed założeniem własnej firmy warto dokładnie rozważyć plusy i minusy jednoosobowej działalności gospodarczej, zanim wybierze się właśnie tę formę prawną.

Jakie są zalety jednoosobowej działalności gospodarczej?

Moc decyzyjna, swoboda działania i brak konieczności dzielenia się zyskiem

Założyciel jednoosobowego przedsiębiorstwa zachowuje pełną elastyczność i swobodę działania w prowadzeniu swojego biznesu. Może samodzielnie podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących jego firmy. Nie musi porozumiewać się ze wspólnikami, itd. Ponadto, nie musi się z nikim dzielić swoimi zyskami – dochody z prowadzenia firmy należą w pełni do niego.

Niższe koszty założenia firmy i mniej biurokratycznych procedur dla osób nieprowadzących działalności handlowej

W zależności od rodzaju jednoosobowej działalności gospodarczej, którą chce się prowadzić, można być zwolnionym z niektórych wymogów związanych z zakładaniem firmy. Osoby wykonujące wolny zawód i drobni przedsiębiorcy mają tę przewagę nad zarejestrowanymi handlowcami, że nie muszą dokonywać wpisu do rejestru handlowego, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą; a zatem osoby nieprowadzące działalności handlowej zyskują dzięki mniejszej ilości formalności towarzyszących zakładaniu firmy i oszczędzają na opłatach za wpis do rejestru handlowego.

Prosta księgowość, brak bilansu

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie są wpisane do rejestru handlowego, nie są zobowiązane do sporządzania bilansu i mogą prowadzić księgowość w oparciu o rozliczenie przychodów i rozchodów (niem. Einnahmen-Überschuss-Rechnung, EÜR). EÜR jest uproszczoną formą ustalania zysku. W tym przypadku porównuje się tylko przychody i wydatki, aby obliczyć zysk firmy. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, a także wiele pracy.

Ustalenie zysku za pomocą EÜR zamiast sporządzania bilansu to nie tylko oszczędność kosztów, ale i czasu:

  • Nie trzeba wykazywać rzeczywistego stanu aktywów oraz ewentualnych długów i zobowiązań.
  • Nie ma potrzeby przeprowadzania inwentaryzacji.
  • Nie trzeba dokonywać żadnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów.
  • Nie trzeba prowadzić ani rachunków bieżących, ani osobistych.
  • Brak wymogu minimalnego kapitału

Aby rozpocząć pracę na własny rachunek w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, nie jest wymagany kapitał minimalny i zakładowy. Nie trzeba wpłacać określonej kwoty pieniędzy (np. 25.000 euro w przypadku spółki z o.o.) na konto firmowe, jak ma to miejsce w przypadku innych form działalności gospodarczej, lecz można od razu podjąć działalność bez konieczności posiadania dużego kapitału własnego. Przedsiębiorstwo jednoosobowe nie musi wnosić wkładu w wysokości 25.000 euro (jak w przypadku spółki z o.o.) lub nawet 50.000 euro (wymaganego w przypadku spółki akcyjnej), i w razie potrzeby ubiegać się o kredyt, aby móc sprostać temu wymogowi; można rozpocząć działalność z kapitałem, który jest rzeczywiście potrzebny do tego, aby zrealizować marzenia o własnej firmie.

Jakie są wady jednoosobowej działalności gospodarczej?

Wysoki poziom odpowiedzialności

Kiedy rozpoczyna się prowadzenie działalności na własny rachunek jako jedyny wspólnik spółki kapitałowej, czy też jako firma jednoosobowa, bierze się na swoje barki całą odpowiedzialność. Nie ma się partnerów ani wspólników, i trzeba samodzielnie radzić sobie z obciążeniem związanym z założeniem firmy.

Brak ograniczenia odpowiedzialności

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim prywatnym majątkiem. W przeciwieństwie do innych form prawnych, takich jak spółka z o.o. (GmbH) i spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (UG), odpowiedzialność osób wykonujących wolny zawód, drobnych przedsiębiorców lub zarejestrowanych handlowców nie jest ograniczona. Tak więc w przypadku bankructwa odpowiadają oni całym swoim prywatnym majątkiem. Oznacza to, że muszą liczyć się z ryzykiem upadłości konsumenckiej – inaczej niż w przypadku spółki z o.o. (GmbH) i spółki przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (UG). Ze względu na ograniczenie odpowiedzialności tych ostatnich, z reguły w przypadku niewypłacalności następuje upadłość przedsiębiorstwa, natomiast majątek prywatny przedsiębiorców jest zabezpieczony.

Nie można użyć wymyślonej nazwy jako nazwy firmy

W przypadku małych przedsiębiorstw nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko założyciela. Jeśli chodzi o osoby wykonujące wolne zawody, wystarczy, aby w nazwie firmy znalazło się samo nazwisko. Przedsiębiorcy, którzy nie są zarejestrowani w rejestrze handlowym, nie mogą stosować całkowicie wymyślonej nazwy dla określenia swojej firmy. Nazwa firmy jest nazwą używaną w korespondencji biznesowej i na oficjalnych dokumentach.

W przypadku wpisu do rejestru handlowego: obowiązek prowadzenia podwójnej księgowości/sporządzania bilansu

Zarejestrowani handlowcy mogą wprawdzie korzystać z niektórych przywilejów przysługujących przedstawicielom wolnych zawodów i drobnym przedsiębiorcom, ale jako handlowcy muszą przestrzegać praw i obowiązków wynikających z niemieckiego kodeksu handlowego: zarejestrowani handlowcy są zobowiązani do prowadzenia podwójnej księgowości (sporządzania bilansu), jak również do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (przeprowadzania inwentaryzacji). Wymaga to znacznie więcej czasu i pracy niż rozliczenie przychodów i rozchodów (niem. Einnahmen-Überschuss-Rechnung, EÜR). Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisane do rejestru handlowego z reguły powinny korzystać z pomocy doradcy podatkowego.

Jeśli Einzelunternehmen (przedsiębiorstwo jednoosobowe) nie okaże się odpowiednim rozwiązaniem, można wybierać spośród innych form działalności jednoosobowej:

  • Ein-Personen-GmbH (jednoosobowa spółka z o.o.)
  • Ein-Personen-UG (jednoosobowa spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością)

Istnieje również możliwość rozpoczęcia od firmy jednoosobowej, a następnie przekształcenia jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *