Jaka jest wysokość wsparcia pomostowego wypłacanego w związku z pandemią koronawirusa?

·

·

Wiele krajów stara się ratować przedsiębiorców by Ci mogli przetrwać ten trudny czas Pandemii. W związku z tym także i w Niemczech rząd stara się pomóc. Powstał pomysł wsparcia pomostowego, który jest realizowany i według którego można otrzymać wsparcie finansowe. Piszemy od tym już od kilku dni, ale teraz skupiamy się na konkretach, a mianowicie na tym ile można otrzymać.

Jaka jest wysokość wsparcia finansowego?

Drugi etap wsparcia pomostowego udzielanego w związku z pandemią koronawirusa obejmuje maksymalnie cztery miesiące (wrzesień, październik, listopad i grudzień 2020 roku). Kwota wsparcia bazuje na spodziewanym spadku obrotów we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2020 roku w porównaniu do analogicznych miesięcy poprzedniego roku.

Wsparcie pomostowe (2. etap) pokrywa:

  • 90 procent kosztów stałych spełniających kryteria uzyskania wsparcia w przypadku spadku obrotów > 70 procent
  • 60 procent kosztów stałych spełniających kryteria uzyskania wsparcia w przypadku spadku obrotów ≥ 50 procent i ≤ 70 procent 40 procent kosztów stałych spełniających kryteria uzyskania wsparcia w przypadku spadku obrotów ≥ 30 procent i < 50 procent
  • w miesiącu objętym dofinansowaniem w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. W przypadku przedsiębiorstw, które zostały założone między 1 września 2019 roku a 31 października 2019 roku, w celu porównania obrotów należy odnieść się do miesięcy od listopada 2019 roku do lutego 2020 roku.

Obliczenie jest dokonywane oddzielnie dla każdego miesiąca. Jeżeli spadek obrotów w miesiącu objętym dotacją jest mniejszy niż 30 procent w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku, wówczas wsparcie pomostowe (2. etap) w owym miesiącu nie przysługuje.

Maksymalna kwota wsparcia to 50.000 euro miesięcznie. Wynagrodzenie samego przedsiębiorcy nie spełnia kryteriów uzyskania wsparcia.

Źródło: https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *