Jak rozumieć pojęcie obrotu?

·

·

Co oznacza pojęcie „obrót” i jak je rozumieć? Całość tyczy się pomocy związanej ze wsparciem pomostowym na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw o którym piszemy od kilku dni. Dziś przekazujemy dalsze informacje, które mogą być wyjaśnieniem opublikowanej wcześniej tabeli dotyczącej obrotów. Tym razem wyjaśnimy na podstawie źródła, jak można rozumieć to pojęcie.

Przez obrót rozumie się obrót podlegający opodatkowaniu zgodnie z § 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz) w roku podatkowym lub okresie rozliczeniowym podatku VAT w rozumieniu § 13 niemieckiej ustawy o podatku VAT.9 Zgodnie z powyższym, obrót jest co do zasady wykazywany w miesiącu, w którym wykonano usługę. W przypadku rozliczania należności dla celów podatkowych według metody kasowej, za moment „powstania” obrotu można uznać dzień otrzymania płatności. W przypadku przejścia z rozliczania należności dla celów podatkowych według metody kasowej na rozliczanie należności według metody memoriałowej lub na odwrót, należy dokonywać stosownych obliczeń w drodze porównania analogicznych miesięcy 2020 i 2019 roku w oparciu o ten sam reżim opodatkowania.

Pod pojęciem obrotu kryją się również:

  • usługi, które zgodnie z § 3a ust. 2 niemieckiej ustawy o podatku VAT (UStG) są świadczone na pozostałym terytorium Wspólnoty i nie podlegają opodatkowaniu,
  • inne transakcje niepodlegające opodatkowaniu (w przypadku których usługi nie są świadczone na terytorium Niemiec) w rozumieniu w. 41 wzoru formularza deklaracji VAT za rok 2020,
  • otrzymane zaliczki oraz obroty ze sprzedaży jednorazowej (np. sprzedaży zakładu), o ile nie jest to sprzedaż dokonana w obliczu trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

Nie należy uznawać za obrót:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (pomimo tego, że są wymienione w § 1 UStG), ponieważ nie stanowią one obrotu, lecz są to zakupy towarów, które zazwyczaj stanowią koszty operacyjne lub nabycie składników majątkowych,
  • obrotów powiązanych przedsiębiorstw, które stanowią równocześnie koszty powiązanych przedsiębiorstw (alokacja kosztów w ramach powiązanych przedsiębiorstw) oraz
  • w przypadku biur podróży i organizatorów wycieczek: kwot, które są wykazywane w pozycji 13 kosztów stałych, jeżeli później ma miejsce operacja stornowania

W przypadku braku miesięcznego rozliczenia sprzedaży (np. w przypadku usług ciągłych), dopuszczalne jest założenie, że obroty są rozłożone w sposób równomierny. W razie zastosowania innego podziału, powinno się być w stanie wykazać jego prawidłowość na podstawie innych kluczowych danych.

W związku z tym pozycje inne niż obroty podlegające opodatkowaniu wymienione w § 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz), nie powinny być wykazywane jako obrót (m.in. Corona-Soforthilfe, czyli program natychmiastowej pomocy rządu Niemiec w związku z pandemią koronawirusa, czy odszkodowania ubezpieczeniowe).

W przypadku usług turystycznych w rozumieniu § 25 niemieckiej ustawy o podatku VAT (UStG) obrót podlegający opodatkowaniu może opcjonalnie opierać się również na przychodach uzyskanych przez organizatora turystyki od usługobiorcy.

Źródło: https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *