Jak odliczyć od podatku koszty usług rzemieślniczych?

·

·

,

Jeśli korzystasz w swoim domu z usług rzemieślniczych, to możesz zaoszczędzić w rozliczeniu podatkowym nawet 1.200 euro rocznie. Pokażemy Ci w skrócie, w przypadku których usług rzemieślniczych można liczyć na ulgę podatkową.

Nowa kuchenka czeka na montaż, łazienka pilnie potrzebuje remontu, a dywan w pokoju dziennym powinien zostać zastąpiony parkietem. Nie każdy ma umiejętności czy też czas, żeby samemu zająć się pracami rzemieślniczymi w swoim domu. Mamy jednak dobrą wiadomość: w wielu przypadkach fakturę za prace zlecone rzemieślnikowi można odliczyć od podatku. Taka ulga podatkowa jest określana również jako „ulga remontowa”.

Usługi rzemieślnicze obowiązują podobne zasady jak w przypadku usług związanych z gospodarstwem domowym: możesz ubiegać się o ulgę podatkową wynoszącą 20 procent kosztów płacy rzemieślnika. Oszczędności podatkowe są jednak ograniczone do 1.200 euro rocznie.

Warunki dotyczące ulgi remontowej

Istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione, żeby możliwe było odliczenie od podatku faktur za usługi rzemieślnicze:

1. Prace nie mogą dotyczyć nowej budowy:

Przywileje dotyczą tylko prac budowlanych na terenie istniejących nieruchomości. Konieczna jest zatem obecność istniejącego gospodarstwa domowego. Innymi słowy: prac rzemieślniczych na nowej budowie nie można odliczyć od podatku.

2. Mieszkanie lub dom powinno być zamieszkiwane przez Ciebie:

Ulga remontowa jest przyznawana przez państwo tylko wtedy, jeśli korzystasz z domu lub mieszkania na własny użytek. Nie ma znaczenia to, czy jesteś najemcą, czy też właścicielem. Warto wiedzieć natomiast, że fiskus zalicza do tej kategorii również nieruchomości, które udostępnisz swoim dzieciom bez konieczności płacenia czynszu. Może to dotyczyć np. mieszkania w miejscu studiów lub edukacji Twojego dziecka. Odliczenie od podatku rachunków za usługi rzemieślnicze jest także możliwe w przypadku Twojego własnego mieszkania wakacyjnego.

3. Usługi nie mogą być finansowane ze środków publicznych:

W celu przeprowadzenia różnego rodzaju prac w domu można korzystać ze środków pomocy finansowej np. niemieckiego banku rozwoju KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Ulgi remontowej oraz wsparcia finansowego nie można jednak ze sobą łączyć. Oznacza to, że usługi mogą być albo finansowane publicznie w formie dotacji lub kredytu preferencyjnego, albo można ubiegać się o odliczenie ich od podatku. Decyzję musisz zatem podjąć wcześniej.

4. Fiskus wspiera finansowo jedynie koszty pracy:

Od podatku można odliczyć jedynie koszty pracy, a nie wydatki związane z zakupem potrzebnych materiałów. Poproś rzemieślnika o osobne ujęcie tych kosztów na fakturze. W niektórych przypadkach urząd skarbowy uznaje również wskazane w fakturze koszty podróży i eksploatacji maszyn, a także koszty utylizacji oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych.

5. Urząd skarbowy nie uznaje płatności gotówką:

Jeśli chcesz odliczyć od podatku usługi rzemieślnicze, to nie możesz za nie zapłacić gotówką. Powinieneś przelać pieniądze na konto rzemieślnika. Fakturę oraz wyciąg z konta lub pokwitowanie płatności należy następnie dołączyć do zeznania podatkowego.

POZA TYM:

W przypadku wynajmujących obowiązują inne zasady dotyczące postępowania z kosztami usług rzemieślniczych.

Od A do Z: te koszty możesz odliczyć od podatku:

Abflussrohrreinigung – czyszczenie rur kanalizacyjnych

Abwasserentsorgung – usuwanie ścieków

Arbeiten am Dach, an Bodenbelägen, an der Fassade, an der Garage, an Innen- und Außenwänden, an Zu- und Ableitungen – prace związane z dachem, wykładzinami podłogowymi, fasadą, garażem, ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi, rurami doprowadzającymi i odprowadzającymi

Asbestsanierung – usuwanie azbestu

Aufstellen eines Baugerüsts – montaż rusztowania

Außenanlagen (Zäune, Wege, Mauern usw.) – prace związane z obiektami na świeżym powietrzu (płoty, drogi, mury itd.)

Austausch oder Modernisierung der Einbauküche, von Bodenbelägen, von Fenstern, Treppen und Türen – wymiana lub modernizacja zabudowy kuchennej, wykładzin podłogowych, okien, schodów i drzwi

Beprobung des Trinkwassers – pobieranie próbek wody pitnej

Brandschaden-Sanierung (wenn es kein Versicherungsschaden ist) – usuwanie szkód wyrządzonych przez pożar (jeśli nie występują szkody ubezpieczeniowe)

Carport- und Terrassenüberdachung – zadaszenie wiaty garażowej i tarasu

Dachgeschossausbau – rozbudowa poddasza

Dachrinnenreinigung – czyszczenie rynien dachowych

Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen – sprawdzenie szczelności kanalizacji

Elektroanlagen (Wartung und Reparatur) – instalacja elektryczna (przegląd techniczny i naprawa)

Fahrstuhlkosten (Wartung und Reparatur) – koszt utrzymania windy (przegląd techniczny i naprawa)

Fertiggaragen (Arbeitskosten) – garaż prefabrykowany (koszty pracy)

Feuerlöscherwartung – przegląd techniczny gaśnicy

Fußbodenheizung (Wartung, Spülung, Reparatur, nachträglicher Einbau) – ogrzewanie podłogowe (przegląd techniczny, płukanie, naprawa, dodatkowa instalacja)

Gartengestaltung (nicht aber übliche Arbeiten zur Gartenpflege) – projektowanie ogrodu (bez zwykłych prac związanych z jego pielęgnacją)

Gemeinschaftsmaschinen-Wartung (z.B. Waschmaschine im Keller eines Mietshauses) – przegląd techniczny urządzeń wspólnotowych (np. pralki w piwnicy w kamienicy czynszowej)

Graffitibeseitigung – usunięcie graffiti

Hausanschlüsse an Ver- und Entsorgungsnetze (Trink- und Abwasser, Elektroleitungen, Fernsehern und Internet) – przyłączenie instalacji domowej do sieci zaopatrzenia i utylizacji (woda pitna, ścieki, przewody elektryczne, telewizja i Internet)

Hausschwammbeseitigung (Schimmelbeseitigung) – usunięcie grzyba domowego (usuwanie pleśni)

Heizungskosten (Garantiewartungsgebühren, Heizungswartung und Reparatur sowie Austausch der Zähler laut Eichgesetz) – koszty ogrzewania (opłaty za przegląd gwarancyjny, przegląd techniczny instalacji grzewczej, naprawa oraz wymiana licznika według Ustawy Miar i Wag)

Insektenschutzgitter – siatka chroniąca przed owadami

Kamineinbau – instalacja komina

Kellerausbau – rozbudowa piwnicy

Kellerschachtabdeckung – montaż szybu świetlnego okna piwnicznego

Klavierstimmer – strojenie fortepianu

Kontrollmaßnahmen des TÜV (z. B. für den Fahrstuhl oder Treppenlift) – czynności kontrolne Stowarzyszenia Dozoru Technicznego (np. winda lub winda schodowa)

Legionellenprüfung – przeprowadzenie badania na obecność bakterii Legionella

Mauerwerksanierung – renowacja muru

Modernisierung (z. B. Bad oder Küche) – modernizacja (np. łazienki lub kuchni)

Montagearbeiten (z. B. für neue Möbel) – prace montażowe (np. w przypadku nowych mebli)

Müllanlage (nur Wartung und Reparatur) – gospodarka odpadami (przegląd techniczny urządzeń i naprawa)

Müllschränke (Kosten der Anlieferung und der Aufstellung) – pojemniki na odpady (koszty dostawy i montażu)

Pflasterarbeiten – roboty kamieniarskie

Pilzbekämpfung – zwalczanie grzybów

Reparatur, Wartung und Pflege von Bodenbelägen, Teppichboden, Parkett, Fliesen, von Fenstern und Türen (innen und außen), von Gegenständen im Haushalt (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC, Wandschränke) – naprawa, przegląd techniczny i konserwacja wykładzin podłogowych, wykładziny dywanowej, parkietu, płytek, okien i drzwi (wewnętrznych i zewnętrznych), artykułów gospodarstwa domowego (np. pralki, zmywarki do naczyń, kuchenki, telewizora, komputera, wbudowanych szaf)

Schadensfeststellung, Ursachenfeststellung (z. B. bei Wasserschaden, Rohrbruch usw.) – ustalenie zakresu strat oraz przyczyny powstania szkody (np. w przypadku szkód wyrządzonych przez wodę, pęknięcie rury itd.)

Schadstoffsanierung – dekontaminacja

Schornsteinfeger – usługi kominiarskie

Terrassenüberdachung – zadaszenie tarasu

Trockeneisreinigung – czyszczenie suchym lodem

Trocknung oder Trockenlegung von Mauerwerk – dehydratacja lub drenaż muru

Umzäunungen, Stützmauer o.ä. – ogrodzenia, mur oporowy itp.

Wärmedämmung – izolacja cieplna

Wartung (Aufzug, Heizung, Feuerlöscher, CO₂-Warngeräte, Pumpen, Abwasser-Rückstausicherung) – przegląd techniczny (winda, ogrzewanie, gaśnica, czujnik CO₂, pompy, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym ścieków)

Wasserschadensanierung – naprawa wyrządzonych przez wodę szkód

Wasserentsorgung – odprowadzanie wody

Usługi przeprowadzkowe i ogrodnicze również można w niektórych przypadkach odliczyć od podatku

Oprócz wspomnianych w naszej szczegółowej liście prac rzemieślniczych, które można odliczyć od podatku, istnieje również wiele innych prac uprawniających w pojedynczych przypadkach do ulgi podatkowej.

Dotyczy to także usług związanych z prywatną przeprowadzką, zwalczaniem szkodników przez profesjonalistę, ochroną przed gołębiami oraz pracami ogrodniczymi. Cięcie żywopłotu, koszenie trawy oraz pielenie są traktowane przykładowo jako usługi związane z gospodarstwem domowym. Natomiast sadzenie roślin oraz rozległe prace związane z projektowaniem ogrodu są uważane za usługi rzemieślnicze.

Zwróć uwagę na te zasady

Prace malarskie oraz dekarskie możesz odliczyć od podatku, gdy tylko rzemieślnik wykona usługę. Odliczeniu podlega 20% wynagrodzenia, jednak istnieje ustalona przez urząd skarbowy górna granica: maksymalnie możesz skorzystać z ulgi podatkowej wynoszącej 1.200 euro.

W przeszłości często pojawiały się niejasności dotyczące tego, które usługi mogą być odliczone od podatku. Obecnie obowiązuje zasada, według której ulga remontowa przysługuje zarówno w przypadku napraw, renowacji oraz wymiany, jak i w związku z powiększeniem mieszkania. Decydujące znaczenie ma jedynie fakt, iż usługa jest wykonywana w obrębie gospodarstwa domowego. Jeśli zatem chcesz powiększyć dawno nieużywany strych czy też dobudować ogród zimowy, to fakturę za wykonane usługi rzemieślnicze możesz umieścić w zeznaniu podatkowym. Koszty związane z zatrudnieniem architekta lub inżyniera budownictwa zasadniczo nie są uznawane przez urząd skarbowy za usługi uprawniające do ulgi podatkowej.

POZA TYM:

Do 2005 roku fiskus zezwalał na odliczenie od podatku tylko drobnych prac związanych z odnawianiem pomieszczeń. Sytuacja uległa zmianie w 2006 roku: prace związane z renowacją oraz modernizacją również uprawniają do ulgi podatkowej, jednak jedynie do kwoty w wysokości 600 euro rocznie. W 2009 roku pojawiła się kolejna korekta, zgodnie z którą po dziś dzień obowiązuje ulga podatkowa w wysokości 20% wynagrodzenia, a maksymalnie można odliczyć 1.200 euro. Ostatnia aktualizacja przepisów miała miejsce pod koniec 2016 roku: katalog usług rzemieślniczych podlegających odliczeniu od podatku został ponownie rozszerzony.

inweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *