Gdzie należy złożyć wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego?

·

·

Wracamy jeszcze do tematu wsparcia pomostowego. Pisaliśmy ile można otrzymać, kogo on może dotyczyć, ile będzie jeszcze trwać ale nie napisaliśmy najważniejszej kwestii. Gdzie należy złożyć wniosek, by takie wsparcie otrzymać? Tym tematem zajmiemy się w dzisiejszym wpisie.

Jeżeli nie jesteś na bieżąco, możesz kliknąć tutaj by sprawdzić inne tematy, które związane są ze wsparciem pomostowym. Dowiesz się wszystkiego co najważniejsze. Tymczasem skupmy się jednak na meritum tematu i odpowiedzmy sobie na pytanie, gdzie należy złożyć wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego?

Tak jak to było do tej pory, wnioski o przedłużone i rozszerzone wsparcie pomostowe będą składane i przetwarzane w całości w sposób elektroniczny. Środki na ten cel zostaną zapewnione przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (niem. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat), które jest odpowiedzialne za cyfryzację administracji. Zgodnie z nową procedurą, wniosek składany jest nadal za pośrednictwem osoby trzeciej będącej doradcą podatkowym, biegłym rewidentem, czy też prawnikiem, która zazwyczaj dobrze zna firmę składającą wniosek. 

Dzięki tej wstępnej weryfikacji można sprawnie podejmować decyzje w sprawie wniosków i szybko wypłacać pomoc. Koszty związane ze złożeniem wniosku są zwracane przedsiębiorstwom według tej samej stawki, która obowiązuje w odniesieniu do pozostałych kosztów stałych spełniających kryteria uzyskania wsparcia.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Źródło: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-07-08-ueberbrueckungshilfe.html#

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *