Freistellungsbescheinigung i Bauabzugssteuer Potrącenie podatku od wynagrodzenia | Część 4

·

·

Został Ci już potrącony podatek od wynagrodzenia za usługę? Teraz nadszedł czas, by wykonawca robót budowlanych dowiedział się o potrąceniu tego podatku. Sprawdź także, na poczet czego zaliczany jest podatek od usług budowlanych? To wszystko dowiesz się w naszym kolejnym wpisie o Freistellungsbescheinigung i Bauabzugssteuer.

W jaki sposób wykonawca robót budowlanych dowiaduje się o potrąceniu podatku przez swojego zleceniodawcę?

Zleceniodawca potrąca 15% kwoty widniejącej na fakturze; kwota płatności jest zatem odpowiednio niższa.

Ponadto, zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć usługodawcy dokument potwierdzający potrącenie podatku. W tym celu wystarczy przekazać usługodawcy odpowiednią dla tego celu kopię formularza deklaracji podatkowej. 

Na poczet czego zaliczany jest potrącony podatek od usług budowlanych?

Podatek od usług budowlanych jest zaliczany na poczet podatków płaconych przez usługodawcę w następującej kolejności:

  • płatność podatku od wynagrodzeń przez usługodawcę jako pracodawcę 
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych/osób prawnych 
  • płatność końcowa podatku dochodowego od osób fizycznych/osób prawnych 
  • własne zobowiązanie z tytułu podatku od usług budowlanych

W jaki sposób usługodawca może uzyskać zaliczenie potrąconego podatku na poczet płaconych przez siebie podatków?

Urząd skarbowy usługodawcy dokonuje takiego zaliczenia z urzędu.

Usługodawca musi jednak w tym celu przedłożyć w swoim urzędzie skarbowym wystawiony przez zleceniodawcę dokument potwierdzający potrącenie podatku.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *