Emeryci i renciści – odliczenie od podatku kosztów uzyskania przychodu

·

·

,

Koszty uzyskania przychodu – wydawać by się mogło, że to przecież to nie dla emerytów i rencistów. To nieprawda, emeryci i renciści również mogą odliczyć koszty uzyskania przychodu!

Jako emeryt lub rencista masz dwie możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu od podatku:

Pierwsza możliwość: Urząd Skarbowy odliczy 102 euro od rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu, jeśli złożysz deklarację podatkową. Tylko pozostała kwota będzie podlegać opodatkowaniu. Nie musisz zaznaczać krzyżykiem tak zwanego ryczałtu od kosztów uzyskania przychodów, jest on uwzględniany automatycznie.

Druga możliwość: W ciągu roku zbierasz wszystkie dokumenty i dowody dotyczące kosztów uzyskania przychodu i wpisujesz ich sumę w deklaracji podatkowej na stronie 2 załącznika R od wiersza 50. Opłaca się to wszystkim emerytom i rencistom, których roczne koszty uzyskania przychodu wyniosły ponad 102 euro.

Te same zasady dotyczą pracowników z jedną różnicą: Ryczałt wynosi w tym przypadku 1.000 euro zamiast 102 euro.

Wydatki te zalicza się jako koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu w przypadku emerytów i rencistów są wydatkami poniesionymi w celu uzyskania, zabezpieczenia i zachowania emerytury lub renty. Obejmują one:

  • koszty poniesione przez Ciebie podczas ubiegania się o emeryturę lub rentę, takie jak koszty porady prawnej lub postępowania sądowego (niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały poniesione – podczas pobierania emerytury lub renty, w związku ze złożeniem wniosku lub wcześniej),
  • odsetki od pożyczki na dopłatę składek na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe,
  • opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego,
  • koszty doradztwa emerytalnego/rentowego lub ubezpieczeniowego,
  • koszty doradztwa w kwestiach podatkowych,
  • składki związkowe.

Jeśli Ty i Twój małżonek jesteście na emeryturze lub rencie, oboje macie prawo do zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 102 euro.

Jeśli wydajesz pieniądze w co najmniej trzech z wyżej wymienionych obszarów w ciągu roku, warto oddzielnie wykazać Twoje koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że wszystkie dokumenty zbierasz oddzielnie i sumujesz wydatki. Sumę podajesz w załączniku R w odpowiednim polu – wystarczy postępować zgodnie z nagłówkami w formularzu.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *