Czy muszę się rozliczyć z dofinansowania NRW-Soforthilfe 2020?

·

·

Aktualnie pada dużo pytań odnośnie dofinansowań w ramach programu NRW – Soforthilfe 2020. Procedura nie jest dla każdego łatwa i zrozumiała. Padają również pytania odnośnie prób wyłudzenia zwrotu pieniędzy przez oszustów. Gdzie kierować wszelkie pytania, z kim się kontaktować i jak wygląda proces całej procedury? Wszystko sprawdzicie w naszym tłumaczeniu, które przygotowaliśmy dla wszystkich będących w tej sytuacji.

Spis treści:

Czy muszę rozliczyć się z dofinansowania otrzymanego w ramach programu NRW-Soforthilfe 2020 w 2020 roku?

Nie.

W ostatnich tygodniach zabiegaliśmy o to, by rząd federalny jako podmiot finansujący wprowadził znaczące usprawnienia w procesie rozliczania pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. W międzyczasie jednak doświadczamy drugiego lockdownu dotykającego niektóre sektory gospodarki. W związku z tym postanowiliśmy rozliczyć się z udzielonej pomocy publicznej dopiero w przyszłym roku.

Jednocześnie wiele podmiotów korzystających z pomocy natychmiastowej zwróciło się do nas z prośbą o możliwość rozliczenia się z przyznanych im środków wypłaconych w formie ryczałtu jeszcze przed końcem roku podatkowego 2020. W związku z tym oferujemy Państwu możliwość (na zasadzie dobrowolności) rozliczenia dotacji i, w razie potrzeby, dokonania zwrotu otrzymanych środków jeszcze w bieżącym roku.

Kiedy muszę rozliczyć się z pomocy otrzymanej w ramach programu NRW-Soforthilfe 2020?

Dostępne są dwie możliwości, o których mowa poniżej. Każdy może indywidualnie zdecydować, która z nich bardziej mu odpowiada. Nie ma obowiązku rozliczenia pomocy otrzymanej w związku z pandemią koronawirusa jeszcze w tym roku.

Dobrowolne rozliczenie się przed wymaganym terminem

Mogą Państwo rozliczyć się z otrzymanej dotacji już w tym roku, aby określić indywidualną wysokość dofinansowania. W tym celu prosimy skorzystać ze spersonalizowanego linku, który otrzymają Państwo od nas pocztą elektroniczną. Jeśli okaże się, że otrzymana kwota ryczałtowa była zbyt wysoka biorąc pod uwagę rzeczywisty spadek obrotów, można dobrowolnie zwrócić nadwyżkę i w ten sposób formalnie zakończyć cały proces. Prosimy o skorzystanie z tego linku również wtedy, gdy już dokonali Państwo dobrowolnie zwrotu środków, ale nie przekazali Państwo jeszcze kalkulacji dotyczącej utraty płynności finansowej.

Rozliczenie dotacji w 2021 roku

Alternatywnie, skontaktujemy się z Państwem na początku przyszłego roku, aby ustalić dokładną kwotę przysługującego Państwu dofinansowania, ponieważ musimy rozliczyć się z otrzymanych dotacji z rządem federalnym. Rozliczenie / przekazanie informacji wymaganych do rozliczenia dotacji zaplanowano na wiosnę 2021 roku, a ewentualnego zwrotu przyznanych środków trzeba będzie dokonać do jesieni 2021 roku. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z tej możliwości, na chwilę obecną nie trzeba podejmować żadnych działań z tym związanych. Moment rozliczenia nie ma wpływu na zasady dotyczące tego procesu. Rozliczenie dokonane przed wymaganym terminem nie wiąże się zatem z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Co muszę zrobić, aby skorzystać z jednej z dwóch dostępnych opcji rozliczenia? Czy muszę poinformować o mojej decyzji?

To od Państwa zależy, z której z dwóch dostępnych opcji będziecie chcieli skorzystać i nie ma konieczności informowania nas o tym. Wkrótce powiadomimy o tych możliwościach wszystkie podmioty, które otrzymały pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość e-mail będzie zawierała spersonalizowany link, który – w przypadku wybrania pierwszej opcji – umożliwi rozpoczęcie procesu rozliczenia dotacji. Jeżeli zdecydują się Państwo na drugą możliwość (rozliczenie w 2021 roku), wówczas nie ma konieczności podejmowania w tym momencie żadnych działań. Odezwiemy się do Państwa w stosownym czasie.

Proces przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji

Dlaczego proces przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji został początkowo wstrzymany?

Zgodnie z informacją podaną w decyzji o przyznaniu dotacji, po zakończeniu okresu finansowania, z początkiem lipca kraj związkowy rozpoczął procedurę rozliczania dotacji zgodnie z wymogami władz federalnych i najpierw poprosił około 100 000 z łącznej liczby 430 000 podmiotów korzystających z pomocy publicznej o przekazanie informacji związanych z ewentualną utratą płynności. Niektóre z wymagań rządu federalnego dotyczących rozliczeń okazały się problematyczne.

Kraj związkowy wstrzymał więc proces rozliczeń, aby renegocjować z rządem federalnym warunki jego przeprowadzenia. Udało się porozumieć odnośnie następujących usprawnień: https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/land-setzt-verbesserungen-bei-der-abrechnung-der- nrw-soforthilfe-durch-und-nimmt.Jak będzie dalej przebiegał proces rozliczania dotacji?

Wkrótce ponownie zwrócimy się na piśmie do podmiotów korzystających z pomocy NRW-Soforthilfe 2020, oferując im możliwość przekazania informacji zwrotnych dotyczących ich sytuacji finansowej przed wymaganym terminem. Zostaną oni poinformowani o dalszych krokach i dowiedzą się, jak dokonać obliczeń mających na celu wykazanie czy doszło do utraty płynności finansowej na skutek kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Alternatywnie, zwrócimy się do Państwa z prośbą o dokonanie rozliczenia w 2021 roku.

Informacje na ten temat znajdują się także w dalszej części FAQ.

Dlaczego jestem proszony o przesłanie informacji w związku z przyznaną dotacją?

Wszystkie podmioty korzystające z pomocy NRW-Soforthilfe 2020 zostały poinformowane w zawiadomieniu o przyznaniu dotacji, że pomoc natychmiastowa jest przeznaczona na konkretny cel. W Nadrenii Północnej-Westfalii w przypadku każdego zatwierdzonego wniosku wypłacano początkowo maksymalną kwotę dotacji w celu zapewnienia jak najszybszej pomocy bez zbędnej biurokracji.

Podmioty, które skorzystały z udzielonego wsparcia, muszą jednak pamiętać o tym, że ta część pomocy publicznej, która nie została wykorzystana na wydatki operacyjne w okresie kwalifikowalności, musi zostać zwrócona. W związku z tym przekazywanie informacji wymaganych do rozliczenia dotacji za pośrednictwem specjalnego formularza jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które skorzystały z pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.

Jak dokładnie przebiega proces przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji?

O wznowieniu procesu rozliczania dotacji i dostępnych możliwościach poinformujemy Państwa drogą elektroniczną. Jeśli wybrali Państwo opcję rozliczenia się z uzyskanej dotacji przed wymaganym terminem, otrzymają Państwo od nas kolejny e-mail. W wiadomości tej znajdą Państwo link do strony, z pomocą której można dokonać wymaganych obliczeń (z możliwością zapisu w formacie PDF), a także do formularza, do którego wprowadza się informacje wymagane do rozliczenia dotacji, a następnie przesyła go drogą elektroniczną.

Poniższy film krok po kroku wyjaśnia wymagania dotyczące dokumentacji.

Prosimy o uważne zapoznanie się z uwagami zawartymi w wiadomości e-mail, kalkulatorze i formularzu służącym do przekazania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji. Wyjaśniono w nich, jak przeprowadzić kalkulację, która ma na celu wykazanie ewentualnej utraty płynności finansowej w czasie pandemii koronawirusa i sprawdzenie, czy będzie trzeba dokonać zwrotu otrzymanej dotacji lub jej części.

  1. „Ermittlung des Liquiditätsengpasses – NRW-Soforthilfe 2020“ to narzędzie, które pomoże Państwu w obliczeniach dotyczących stanu finansów. Mogą w nim Państwo wybrać okres, na który została przyznana dotacja i określić wysokość swoich dochodów i wydatków.
  • Następnie wystarczy przenieść poszczególne dane z kalkulatora do formularza, za pośrednictwem którego przekazywane są informacje wymagane do rozliczenia dotacji. Po wprowadzeniu danych okaże się, czy konieczny będzie zwrot części otrzymanej pomocy natychmiastowej. Następnie dostaną Państwo potwierdzenie podanych przez siebie danych oraz ewentualnie wysokości kwoty podlegającej zwrotowi.
  • Jeśli kwota wypłaconej dotacji okaże się zbyt wysoka, prosimy o zwrot tej nadwyżki.
  • Prosimy przechowywać wszystkie dokumenty i pokwitowania przez okres dziesięciu lat.
    • Co w przypadku gdy informacje wymagane do rozliczenia dotacji zostały przekazane już wcześniej?

Zostaną Państwo ponownie poproszeni o przekazanie informacji zwrotnej na temat ewentualnej utraty płynności finansowej w oparciu o ulepszoną procedurę rozliczeniową. Otrzymają Państwo również informacje dotyczące dalszego przebiegu procesu rozliczenia dotacji. Informacje na ten temat można również znaleźć w dalszej części FAQ.

Nawet jeśli w oparciu o naszą wiadomość e-mail z lipca przesłali już Państwo informacje wymagane do rozliczenia dotacji, prosimy o ponowne wypełnienie aktualnie obowiązującego formularza.

Zwróciłem już częściowo lub w całości dotację przyznaną w ramach programu NRW-Soforthilfe 2020 – co powinienem teraz zrobić?

Nawet jeśli zwrócili już Państwo otrzymaną dotację w całości lub w części, prosimy o (w razie potrzeby ponowne) przesłanie informacji wymaganych do rozliczenia dotacji za pomocą aktualnie obowiązującego formularza (link znajduje się w wiadomości e-mail). W ten sposób wszystkie podmioty, którym przyznano pomoc, będą mogły skorzystać z lepszych warunków rozliczenia dotacji. Prosimy o ponowne przekazanie wymaganych informacji i, o ile to konieczne, o zwrot części lub całości dotacji jeszcze w tym lub w przyszłym roku, po otrzymaniu wezwania z naszej strony. Prosimy o przekazanie wszelkich pozostałych do zwrotu środków na wskazane konto bankowe.

Jeśli wysokość wcześniej dokonanego zwrotu była wyższa niż kwota wynikająca z aktualnych wyliczeń, różnica zostanie automatycznie zwrócona na Państwa konto.

Ponadto mają Państwo możliwość całkowitego zrezygnowania z pomocy udzielanej w ramach programu NRW-Soforthilfe 2020. W takim przypadku prosimy zaznaczyć to w pkt 1 formularza służącego do przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy w okresie kwalifikowalności nie ponieśli Państwo żadnych kosztów operacyjnych i w związku z tym nie doszło do utraty płynności finansowej. Może to dotyczyć także sytuacji, gdy już wcześniej w pełni spłacili Państwo uzyskaną pomoc natychmiastową i nie chcą lub nie mogą Państwo skorzystać z lepszych warunków rozliczenia dotacji.

Zwrócono się już do mnie z prośbą o przesłanie informacji wymaganych do rozliczenia dotacji, ale jeszcze ich nie przekazałem, ani nie zwróciłem otrzymanych środków. Co powinienem teraz zrobić?

Nie ma potrzeby odpowiadania na poprzednio wysłaną prośbę o udzielenie informacji zwrotnej. Prosimy dokonać odpowiednich obliczeń w celu ustalenia czy doszło do utraty płynności finansowej w oparciu o nową wiadomość e-mail i nową procedurę przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji. Niektóre wymogi dotyczące zwrotu dotacji w międzyczasie uległy zmianie.

Do kiedy muszę zgłosić problemy z płynnością finansową będące konsekwencją kryzysu związanego z pandemią koronawirusa?

Zalecamy przekazanie informacji wymaganych do rozliczenia dotacji oraz ewentualny zwrot części dofinansowania do dnia 31 grudnia 2020 roku, jeżeli chcą Państwo mieć pewność, że kwota wsparcia zostanie uwzględniona w rozliczeniu podatkowym jedynie w stopniu odpowiadającym jej faktycznemu wykorzystaniu (zob. także pytanie 4.1).

Czy muszę przekazywać jakiekolwiek informacje, jeżeli firma doświadczyła tak dużych trudności z  płynnością finansową, że nie ma konieczności zwrotu środków otrzymanych w ramach programu NRW-Soforthilfe 2020?

Tak. W tym przypadku proszę wpisać swoje dochody i wydatki w formularzu online, tak aby środki przyznane przez rząd federalny i krajowy zostały ujęte oddzielnie. W tych przypadkach w formularzu w pozycji dotyczącej zwrotu dotacji wprowadzona zostanie wartość 0,-€. Naturalnie nie ma wtedy potrzeby dokonywania przelewu bankowego.

Czy jestem zobowiązany do przekazania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji?

Przekazywanie informacji wymaganych do rozliczenia dotacji za pośrednictwem specjalnego formularza jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które skorzystały z pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. W przypadku braku informacji zwrotnych należy założyć, że w okresie kwalifikowalności nie doszło do braku płynności finansowej. Tym samym spełnione zostały warunki konieczne do wycofania decyzji o przyznaniu pomocy publicznej.

Co się stanie po wypełnieniu i przesłaniu formularza zawierającego informacje wymagane do rozliczenia dotacji?

Bezpośrednio po kliknięciu na przycisk „Wyślij” powinna wyświetlić się informacja o pomyślnym przesłaniu formularza. Następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej dostaną Państwo potwierdzenie otrzymania przez nas formularza. Do potwierdzenia dołączone zostanie streszczenie informacji podanych w formularzu oraz ostateczna decyzja.

Do kogo mogę się zwrócić w razie dodatkowych pytań?

Wiele informacji i wskazówek dotyczących programu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych NRW-Soforthilfe 2020 i innych form wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.wirtschaft.nrw/coronahilfe.

W przypadku pytań dotyczących rozliczania dotacji przyznanej w ramach NRW-Soforthilfe 2020, mogą Państwo skorzystać z naszej telefonicznej infolinii: 0211-7956 4995

Pytania merytoryczne dotyczące procesu dostarczania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w niniejszych FAQ, można przesyłać pocztą elektroniczną na adres soforthilfe-rueckmeldung@mwide.nrw.de.

Tutaj znajdą Państwo szczegółowe dane kontaktowe.

Gdzie można znaleźć formularz dotyczący wykorzystania środków otrzymanych w ramach programu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych NRW-Soforthilfe 2020 (pkt II.8 decyzji o przyznaniu dotacji)?

Otrzymają Państwo wiadomość e-mail dotyczącą przebiegu procesu przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji wraz z linkiem do narzędzia, z pomocą którego będą Państwo mogli dokonać obliczeń mających na celu wykazanie ewentualnej utraty płynności finansowej oraz linkiem do Państwa osobistego formularza, za pomocą którego będą Państwo mogli przekazać te informacje.

Gdzie można znaleźć link do rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach programu NRW-Soforthilfe 2020?

Odpowiedni link znajdą Państwo w wiadomości e-mail dotyczącej procesu przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji. Znajduje się on w tekście wiadomości w punkcie „1. Was muss ich tun?“.

Link umieszczony w wiadomości e-mail nie działa. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Prosimy skopiować cały link umieszczony w wiadomości e-mail, wkleić go bezpośrednio w polu adresu przeglądarki i spróbować uruchomić stronę. Jeśli strona nadal się nie otworzy, prosimy spróbować uruchomić ją za pomocą innej przeglądarki.

Czy mogę przekazywać otrzymaną wiadomość e-mail innym osobom?

Wiadomość e-mail zawiera spersonalizowany link, którego nie wolno udostępniać innym osobom. W wypełnieniu formularza może oczywiście pomóc osoba trzecia, np. członek rodziny czy znajomy. Ważne jest tylko, aby podmiot korzystający z pomocy udzielanej w związku z pandemią koronawirusa osobiście dopilnował przekazania danych drogą elektroniczną, ponieważ to on jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza.

Złożyłem wniosek w imieniu kilku firm. Czy w związku z tym otrzymam kilka wiadomości e-mail?

Tak. Wiadomość będzie przesyłana oddzielnie w sprawie każdej wypłaconej dotacji. Wyliczenia należy przeprowadzić dla każdego przedsiębiorstwa z osobna i wypełnić formularze, do których prowadzą indywidualne linki. Jeżeli dyrektor zarządzający jest wspólny dla wszystkich tych firm (identyczny Steuer-ID, czyli numer identyfikacji podatkowej), jedynie w rozliczeniu dotyczącym jednej z tych firm uwzględnić można zryczałtowaną stawkę kosztów utrzymania w wysokości 2.000 €, o ile spełnione są odpowiednie wymogi.

 Ze względów technicznych złożyłem kilka wniosków dla jednego przedsiębiorstwa. Którego wniosku będą dotyczyć przekazywane informacje wymagane do rozliczenia dotacji?

Formularz służący do przekazania informacji potrzebnych do rozliczenia dotacji zawiera odpowiedni numer wniosku, dla którego należy podać wymagane dane. Numer wniosku znajduje się w decyzji o przyznaniu dotacji. Podanie informacji potrzebnych do rozliczenia dotacji jest wymagane tylko w przypadku zatwierdzonych wniosków skutkujących wypłatą środków pomocowych.

Jeśli nie są Państwo pewni, w ramach którego wniosku otrzymano dotację, znajdą Państwo numer wniosku także na wyciągu z konta. Jest on podany w tytule przelewu środków wypłaconych w ramach przyznanej dotacji.

Określając okres kwalifikowalności (zob. pytanie 2.2), mogą Państwo powołać się na wcześniej złożony wniosek, nawet jeśli wypłacona dotacja nie dotyczy tego wniosku. Muszą Państwo być w stanie udowodnić fakt złożenia tego wniosku za pomocą odpowiedniego potwierdzenia jego otrzymania przez właściwy urząd.

Skąd mam wiedzieć, czy otrzymana wiadomość e-mail nie jest próbą wyłudzenia informacji?

Adres nadawcy wiadomości dotyczącej procesu przekazywania informacji wymaganych do rozliczenia dotacji to:

noreply@soforthilfe-corona.nrw.de

Adresy nadawców wiadomości przekazywanych przez rząd kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii zawsze kończą się identycznie: „.nrw.de“. Wiadomość dotycząca procedury rozliczeniowej nie zawiera żadnych załączników. Są w niej jedynie umieszczone linki prowadzące do narzędzia do kalkulacji oraz do formularza, w którym wypełnia się informacje wymagane do rozliczenia dotacji.  

Indywidualny formularz otwiera się dopiero po wpisaniu kodu pocztowego podanego we wniosku. Są w nim już wprowadzone niektóre informacje pochodzące z Państwa wniosku. W razie potrzeby warto porównać te informacje z otrzymanym od nas potwierdzeniem otrzymania wniosku.

Jeśli otrzymali Państwo fałszywą wiadomość e-mail, prosimy na nią nie odpowiadać i zgłosić ten fakt na policję za pośrednictwem strony internetowej https://polizei.nrw/internetwache.

Na stronie internetowej https://polizei.nrw/artikel/fake-mails-zur-corona-soforthilfe znajdują się informacje na temat prób oszustwa, do jakich doszło w związku z realizacją programu pomocy publicznej NRW-Soforthilfe 2020. Znane policji adresy e-mail, z których wysyłane były fałszywe wiadomości, to na przykład corona-zuschuss@nrw.de.com oraz corona-zuschuss@bmwi.de.com.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *