Czy koszty związane z porodem można odliczyć od podatku?

Lekarz, położna, lekarstwa: można odliczyć od podatku koszty związane z porodem – o ile nie są one pokrywane przez kasę chorych.

Narodziny dziecka to niezapomniane chwile. Wydarzeniu temu towarzyszy wiele emocji, ale przynajmniej o jedno przyszli rodzice nie muszą się martwić – o pieniądze. A to dlatego, że koszty porodu są zwykle pokrywane przez kasę chorych.

A co w przypadku, gdy ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z porodem?

Jeśli kasa chorych nie pokrywa wszystkich kosztów poniesionych w związku z porodem, można te wydatki odliczyć od podatku. Obejmuje to na przykład rachunki za usługi położnej i lekarza, pobyt w szpitalu i lekarstwa. W deklaracji podatkowej można również uwzględnić dojazdy do lekarza na badania kontrolne, dojazdy na zalecone przez lekarza zajęcia gimnastyki dla kobiet w ciąży oraz do szpitala w związku z porodem. Wszystkie te wydatki są uznawane za „nadzwyczajne obciążenia” („außergewöhnliche Belastungen”).

Czym są nadzwyczajne obciążenia (außergewöhnliche Belastungen)?

Niektóre koszty ponoszone przez podatników nie należą do typowych, codziennych wydatków, związanych np. z zakupem artykułów spożywczych czy zapłatą czynszu. Przykładem mogą być choćby koszty ponoszone w związku z chorobą lub opieką. Oczywiście do kategorii obciążeń nadzwyczajnych zaliczają się również koszty związane z porodem. Takie wydatki można odliczyć od podatku jako nadzwyczajne obciążenia (außergewöhnliche Belastungen). Z jednym ograniczeniem: część kosztów trzeba ponieść samodzielnie, a mianowicie te, które nie przekraczają granicy tak zwanego obciążenia dostosowanego do możliwości podatnika (zumutbare Belastungsgrenze).

Czy można odliczyć od podatku koszty wyprawki dla noworodka?

Nie, w deklaracji podatkowej nie można wykazać ani kosztów wyprawki dla noworodka, ani ubrań ciążowych. Urząd skarbowy nie uznaje również kosztów zamrożenia krwi pępowinowej czy nabycia większego mieszkania.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *