Czas wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech – jak obliczyć?

·

·

,

Pracownicy chcący odejść powinni złożyć zawiadomienie o separacji i dokładnie obliczyć okres separacji. Dla większości podwładnych zatrudnionych powyżej 6 miesięcy ustawowy okres wypowiedzenia wynosi 4 tygodnie.

W umowie o pracę może być określony dłuższy okres wypowiedzenia, w takim przypadku będzie to miało zastosowanie. Pracodawca nie może jednak skrócić okresu wypowiedzenia w umowie, np. zwalniając pracownika. Wyliczenie okresu wypowiedzenia jest bardzo ważne, ponieważ na tej podstawie podwładny może szukać nowego miejsca pracy.

Podstawą wszelkich obliczeń jest data otrzymania wypowiedzenia przez pracodawcę, a nie data złożenia dokumentów przez pracownika. W Niemczech niedziele i święta są liczone jako normalne dni robocze. W większości przypadków wypowiedzenie liczone jest jako okres 4 tygodni, który może zakończyć się 15 lub ostatniego dnia danego miesiąca.

W przeciwnym razie prace nie zakończą się do 30 czerwca. W niektórych firmach okres wypowiedzenia liczony jest jako jeden miesiąc zamiast czterech tygodni. W takim przypadku, jeśli pracownik chce zakończyć pracę przed 15 czerwca 2022 r., musi zgłosić wypowiedzenie 15 maja 2022 r. W przypadku dłuższych okresów wypowiedzenia procedura jest taka sama. Na przykład, jeśli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, pracownik w powyższym przykładzie musiałby złożyć wniosek do 15 marca 2022 r.

Okres wypowiedzenia umowy w Niemczech

Zdarza się też, że umowa o pracę przewiduje rozwiązanie umowy dopiero z końcem miesiąca lub kwartału. W tym przypadku okres wypowiedzenia liczony jest nieco inaczej. Pracownik, który chce rozwiązać stosunek pracy przed 30 czerwca 2022 r., musi złożyć wypowiedzenie przed 30 maja 2022 r., gdyż jeśli złoży wniosek w dniu 31 maja 2022 r., to nie będzie mógł rozwiązać stosunku pracy w dniu 31 lipca 2022 r. Zakończyć pracę przed .


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *