Czy można odliczyć od podatku koszty przeprowadzki z powodów zawodowych?

Czy jeśli z powodów zawodowych wymagana jest przeprowadzka, można odliczyć od podatku np. koszty transportu lub usługi pakowania? Rozmowa kwalifikacyjna zakończyła się sukcesem. Nowe miejsce pracy jest jednak oddalone o 300 kilometrów. Koszty przejazdu w celu obejrzenia mieszkania, honorarium dla agenta nieruchomości, koszty transportu kartonów i mebli oraz wiele innych można odliczyć od podatku, o ile nowy pracodawca ich nie…

Koszty związane z szukaniem pracy

Zakup znaczków, koszty podróży i noclegów w hotelu: każdy cent wydany na poszukiwanie pracy może być wpisany do deklaracji podatkowej. Christine właśnie ukończyła kurs przygotowujący ją do wykonywania zawodu sprzedawczyni w handlu detalicznym. Od kilku tygodni pilnie składa podania o pracę. W końcu duża sieć marketów budowlanych zaprosiła ją na rozmowę kwalifikacyjną. Ucieszona Christine chętnie zgadza się na podróż do…

Czy koszty doskonalenia zawodowego i szkoleń można odliczyć od podatku?

Niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenie, czy kurs wieczorowy, koszty doskonalenia zawodowego można całkowicie odliczyć od podatku. To samo odnosi się do kursów mających na celu nabywanie nowych umiejętności i umożliwiających późniejsze przekwalifikowanie się. W prawie podatkowym, kursy odbywane w celu doskonalenia zawodowego lub nabycia nowych umiejętności, aby np. móc się później przekwalifikować, to wszelkie działania szkoleniowe,…

Dieta za czas podróży służbowej – co to takiego?

Każdy, kto przebywa w podróży służbowej dłużej niż osiem godzin, może odliczyć od podatku ryczałtową kwotę na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Należna kwota jest uzależniona od czasu trwania podróży. Zazwyczaj pracownik odbywa podróż służbową z polecenia przełożonego, dlatego koszty są zwykle pokrywane przez firmę. Z reguły dotyczy to również noclegów i wyżywienia. Jeżeli tak nie jest, można odliczyć od…

Podwójne gospodarstwo domowe – Które koszty można odliczyć?

Pracownicy posiadający w miejscu pracy drugie mieszkanie, a więc prowadzący podwójne gospodarstwo domowe, mają prawo do odliczenia części związanych z tym kosztów. Sprawdźmy to na przykładzie Tomka: jego miejsce pracy i zamieszkania dzieli odległość wielu kilometrów, w związku z czym wynajął drugie mieszkanie położone bliżej miejsca pracy. W takim przypadku mamy zazwyczaj do czynienia z podwójnym prowadzeniem gospodarstwa domowego. Oznacza to, że Tomek…

Home office: koszty domowego biura

W dobie wszechobecnego Internetu wiele osób pracuje w trybie home office, czyli w zaciszu domowego biura. Jako że wiążą się z tym różnego rodzaju wydatki, poniższy artykuł wyjaśni szczegółowo, które koszty, w jakiej wysokości i w jaki sposób można odliczyć od podatku. Niektóre firmy umożliwiają swoim pracownikom częściowo lub w całości wykonywanie swojej pracy w domu. Nowomodnie i zapożyczając z angielskiego, nazywamy pracę wykonywaną…

Zwrot podatku za literaturę fachową

Pracownicy korzystający ze specjalistycznych czasopism lub fachowej literatury do celów zawodowych, mogą zaliczyć poniesione z tego tytułu wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Trzeba jednak pamiętać, aby w przypadku tego rodzaju kosztów uzyskania przychodu udowodnić „w wystarczająco konkretny sposób”, że czasopisma, gazety i książki są nabywane głównie z przyczyn zawodowych. Dokładne znaczenie pojęcia „wystarczająco konkretnie” kształtuje się u każdego podatnika inaczej…

Zakup oraz pranie odzieży roboczej – zysk podatkowy

Czy mundur, czy strój urzędowy – koszty za zakup i pranie odzieży roboczej można odliczyć od podatku. Pokażemy, jak to zrobić właściwie! Żołnierze, kucharze i duchowni, czyli przedstawiciele różnych zawodów, mają jednak coś wspólnego: wszyscy noszą odzież służbową. Odzież służbową – nazywaną również odzieżą roboczą, jak wspomniany już mundur lub strój urzędowy – nosi się z reguły wyłącznie…

Koszty dojazdu do pracy: musisz to wiedzieć

Jak można odliczyć koszty dojazdu do pracy? Jaka jest zryczałtowana stawka za odległość? A co, jeśli dojeżdżamy koleją? Nasz przegląd odpowie na wszystkie te pytania.Osoby pracujące lub uczące się zawodu w miejscu pracy (Ausbildung) zwykle muszą dojechać kilka kilometrów do zakładu lub do biura. Większość z nich przemieszcza się samochodem lub transportem publicznym, część z…

Jakie korzyści przyniesie mi zryczałtowany koszt uzyskania przychodu?

W przypadku tak zwanego zryczałtowanego kosztu uzyskania przychodu fiskus przyznaje na koniec roku każdemu pracownikowi ulgę podatkową w wysokości 1.000,- €. Przejazdy do pracy, literatura fachowa lub szkolenia, czyli wszelkie wydatki związane z wykonywanym zawodem zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu i podlegają odliczeniu od podatku. A najlepsze jest to, że w przypadku złożonej deklaracji…