Kurzarbeitergeld – dodatek za pracę w Niemczech

W obliczu zmieniających się warunków rynkowych, niemieckie przedsiębiorstwa coraz częściej stają przed wyzwaniem dostosowania wymiaru czasu pracy swoich pracowników. Taka sytuacja może dotyczyć zarówno całej kadry, jak i wybranych działów. Zmniejszenie standardowego czasu pracy może przybierać różne formy – od całkowitego zwolnienia z pracy po redukcję godzin pracy. Redukcja czasu pracy niesie za sobą konsekwencje…