Błędy we wniosku Elterngeld

Wiele matek i ojców otrzymuje podstawowy zasiłek rodzicielski Elterngeld lub Elterngeld plus po urodzeniu dziecka. Ale proces aplikacji nie jest prosty. Obecnie toczy się ożywiona debata na temat Elterngeld. Nie jest do końca jasne, kto będzie mógł ubiegać się o dotację w przyszłości – ale może nie dotyczyć par, których roczny dochód podlegający opodatkowaniu przekracza…