Rozliczenie podatku w Polsce czy Niemczech?

Choć obywatele polscy pracujący za granicą na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie mają obowiązek rozliczania się z lokalnymi niemieckimi urzędami podatkowymi, powinni również pamiętać o złożeniu odpowiednich zeznań podatkowych również w Polsce. O podatku dochodowym w Niemczech: Podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer) – dotyczy tylko osób fizycznych. Tworzy się go z sumy…